Elin Svedin ny ordförande i Alumnföreningen Farmis

2020-11-11

Hallå där… Elin Svedin, som våren 2020 tog examen vid Uppsala universitets Apotekarprogram och nu tillträder som ordförande i Alumnföreningen Farmis.

Elin Svedin är ny ordförande i Alumnföreningen Farmis
Elin Svedin, ordförande i Alumnföreningen Farmis

Varför engagerar du dig som ordförande i Alumnföreningen Farmis?
– När jag fick frågan var det självklart att svara Ja. Jag har varit ideellt engagerad i olika styrelser under hela min studietid. När jag tog examen i våras och inte längre hade något officiellt uppdrag, kände jag att det var något som saknades. Tidigare har jag jobbat för att studenter ska ha en så bra studietid som möjligt. Nu vill jag jobba för att vi som alumner ska fortsätta att ha ett intressant och värdefullt nätverk.

Vilka erfarenheter tar du med dig in i uppdraget?
– Framför allt har min tid som ordförande på Farmacevtiska Studentkåren gett mig många erfarenheter och insikter. Att leda en organisation kan vara både utmanande och svårt. Det är viktigt att se till att alla får göra sina röster hörda, att vara tydlig och att planera arbetet som ska utföras. Ibland måste man backa några steg och upprepa frågan: Vad vill medlemmarna? Men det viktigaste med ideellt arbete är att se till att ha lite roligt längs vägen, annars kan det bli för tungrott.

Vilka ambitioner har du för Alumnföreningen?
– Jag hoppas kunna förvalta det gedigna arbete som våra föregångare utfört, men också tillsammans med Alumnföreningens nya styrelse hitta på och arrangera nya spännande aktiviteter som för samman akademi och alumner.

Har du hunnit fundera över hur ni kan tackla de begränsningar rådande pandemi medför?
– Digitaliseringens framfart har nog inte undgått någon och jag ser positivt på att många av oss redan har adapterat det nya arbetssättet med olika digitala mötesplattformar. Jag tror faktiskt att tröskeln blir ännu lägre tack vare alla digitala event som nu äger rum, vilket på sikt kommer att möjliggöra för än fler personer att engagera sig och delta aktivt i alumnnätverket.

Vad händer i Alumnföreningen Farmis den kommande tiden?
– Vår styrelse arrangerar i november en workshop för att planera föreningens utveckling och kommande aktiviteter. Så jag hänvisar glatt alla nyfikna att hålla utkik på Alumnföreningen Farmis LinkedIn-sida där vi publicerar alla nyheter.

Elin Svedin

Ålder  28 år
Bor  Uppsala
Utbildning  Apotekarexamen
Jobbar idag  Läkemedelsindustriföreningen, Lif
Aktuell  Ny ordförande i Alumnföreningen Farmis

Mer information

foto: Sveriges Farmaceuter

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08