Åtta månader med distansundervisning: ”Vi närmar oss en kritisk punkt”

2020-11-11

Onsdag 18 mars övergick Uppsala universitet till undervisning och examination på distans. Åtta månader senare erbjuder BMC:s seminariesalar och korridorer alltjämt ödsliga upplevelser. Hur påverkar det lärare och studenter, Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten.

Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vad är status vid fakultetens utbildningar?
– Vi blandar nyfunna rutiner kring online-undervisning med att skapa speciallösningar från dag till dag. Det handlar om allt från att hitta lokaler så att våra nya studenter kan tillbringa åtminstone viss tid på campus till att genomföra årets examensceremoni med social distansering. Samtidigt närmar vi oss en kritisk punkt där vi från att ha gillat läget och bara kört på riskerar att hamna i ett läge där de långsiktiga effekterna börjar göra sig påminda för både studenter, lärare, administratörer och utbildningar. 

BMC, 11 november kl 10.55
BMC, 11 november kl 10.55

Hur påverkas studenterna av sin ofrivilliga distanstillvaro?
– De jobbar vidare på ett imponerande sätt, men utan att ha utvärderat situationen uppfattar jag signaler att det börjar tära på många att sitta hemma. Dessvärre ser ju undervisningen på campus ut att förbli begränsad, och vi kommer snart att behöva diskutera vilka långsiktiga lösningar vi kan ta till.

Och hur är det med lärare och administrativ personal?
– Båda grupperna sliter naturligtvis hårt. Alla fortsätter att bidra med stordåd, men vi är medvetna om att det förr eller senare tar ut sin rätt. Därför måste vi tillsammans på fakulteten ta ut riktningar för hur vi kan stödja verksamheten framöver.

Ser du några värden i allt detta som ni kan ta med er post-corona?
– Absolut. Framför allt ser vi hur många moment som faktiskt kan utföras digitalt. Trösklarna har sänkts för att mötas via Zoom, och genom att spela in och erbjuda föreläsningar online har vi gjort undervisningen mer tillgänglig för en rad studentgrupper. Så även om det just nu är utmattande så är det utan tvekan investeringar som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Med blicken riktad framåt, vilka visioner har du för farmaceutiska fakultetens utbildningar?
– Kärnan måste vara en förstklassig utbildning som ger varje student det som krävs för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. Dit når vi med en skicklig lärarkår med god forskningsanknytning och pedagogiska metoder som engagerar. Vi måste även förvalta våra revideringar av Receptarie- och Apotekarprogrammen, liksom våra Master- och Magisterutbildningar till vilka vi välkomnar allt fler internationella studenter. Vi vill också fortsätta det viktiga arbetet att erbjuda utländska farmaceuter en chans till arbete i Sverige via kompletteringsutbildning och kunskapsprov. Parallellt hoppas jag även öka vår samverkan med yrkeskåren. Kort sagt råder inte brist på vare sig möjligheter eller utmaningar, snarare är det en fråga om resurser och prioriteringar.

Kontakt

Kontakta Anja SandströmAnja Sandström, farmaceutiska fakulteten
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
anja.sandstrom@ilk.uu.se, 018-471 5026

Mer information

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Magnus Alsne 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08