Dubbla utmärkelser till forskare vid farmaceutiska fakulteten

2020-11-10

Maria Karlgren och Christine Wegler, forskare vid farmaceutiska fakulteten, erhåller utmärkelser för sitt arbete som bidrar till färre djurförsökoch ökad kunskap om läkemedelsdisposition i lever och tunntarm. 

Maria Karlgren och Christine Wegler, forskare vid farmaceutiska fakulteten
Maria Karlgren och Christine Wegler, farmaceutiska fakulteten

Maria Karlgren, forskare i läkemedelsformulering, tilldelas 2020 Global 3Rs Award av AAALAC International och IQ, två ideella organisationer som främjar innovation och kvalitet inom farmaceutisk utveckling samt human behandling av djur inom vetenskapen.

Maria Karlgren, farmaceutiska fakulteten
Maria Karlgren, institutionen för farmaci

Maria Karlgren presenterade nyligen en ny modell som kan avgöra om en substans interagerar med proteinet BCRP – en viktig transportör av läkemedel och som även har en central funktion för interaktion mellan olika läkemedel. Ett resultat som adderat till två av Karlgrens tidigare arbeten bidrar till att minska behovet av djurförsök.

– Att ersätta behoven av djurförsök vid läkemedelsutveckling är en central aspekt av vår verksamhet. Jag är därför både tacksam och hedrad att AAALAC och IQ med denna utmärkelse uppmärksammar vårt arbete inom det här området, säger Maria Karlgren.

Christine Wegler, forskare i läkemedelsformulering, erhåller Rosenönpriset 2019–2020. Priset som delas ut av Apotekarsocieteten uppmärksammar årets bästa doktorsavhandling inom läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik, framlagd vid svenskt universitet. Christine Wegler tilldelas priset för sin avhandling Proteomics-informed analysis of drug disposition in the human liver and small intestine.

Christine Wegler, institutionen för farmaci
Christine Wegler, institutionen för farmaci

– Det var ett väldigt roligt besked och ett fint erkännande av att den forskning jag och mina kollegor bedrivit under de senaste fem åren är betydelsefull för läkemedelsindustrin och för den läkemedelsinriktade forskningen, säger Christine Wegler.

I motiveringen till Rosenönpriset framhålls avhandlingens höga kvalitet och Christine Weglers förmåga att kommunicera vetenskap och forskning. Utmärkelsen sponsras av AstraZeneca, Admescope Sweden och Pharmatheus.

Mer information


text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04