Vetenskapsrådet anslår miljonbelopp till forskning vid farmaceutiska fakulteten

2020-11-10

Per Artursson, Olof Eriksson, Hans Lennernäs och Ola Spjuth, forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, beviljas totalt 16,68 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning Medicin och hälsa. Anslagen betalas ut under perioden 2020–2024.

Per Artursson, Olof Eriksson, Hans Lennernäs och Ola Spjuth, forskare vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet
Per Artursson, Olof Eriksson, Hans Lennernäs och Ola Spjuth, farmaceutiska fakulteten

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, erhåller 4 800 000 kronor till projektet Nya principer för oralt administrerade läkemedel.

Olof Eriksson, biträdande lektor i läkemedelskemi, erhåller 4 800 000 kronor till projektet PET avbildning av immunceller vid Typ 1 Diabetes.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci, erhåller 4 800 000 kronor till projektet Nya behandlingsstrategier för tarmskador, betydelsen av peptider och icke-peptider för den dynamiska tarmbarriären.

Ola Spjuth, professor i farmaceutisk bioinformatik, erhåller 2 280 000 kronor till projektet Systematisk fenotypisk profilering av celler i farmakologisk säkerhetsbedömning.

Ola Spjuth erhåller även 3 400 000 kronor till projektet Autonom fenotypisk läkemedelsprofilering i Vetenskapsrådets utlysning Naturvetenskap och teknikvetenskap.

Vetenskapsrådet mottog totalt 1 144 ansökningar i utlysningen Medicin och hälsa. Av dessa beviljades 247 anslag om totalt närmare en miljard kronor.

Mer information

Läs även

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04