Ny modell ger säkrare prediktioner vid läkemedelsbehandling

2020-10-28

Med en ny och säkrare prediktionsmodell för hur läkemedlet rosuvastatin (Crestor®) transporteras och tas upp i levern möjliggör forskare vid Uppsala universitet effektivare läkemedelsutveckling och framtida behandlingsmetoder.

Christine Wegler, forskare vid universitets farmaceutiska fakultet
Christine Wegler, forskare vid farmaceutiska fakulteten

Läkemedelsforskare vid Uppsala universitet har utvecklat en prediktionsmodell som, baserat på mängden proteintransportörer i människokroppen, förutser blodnivåer vid behandling med rosuvastatin. Resultaten indikerar att dosjustering av det kolesterolreducerande läkemedlet därmed inte kräver hänsyn till vårdtagarens eventuella övervikt.

– Vår prediktionsmodell förutsåg relativt exakta blodnivåer av rosuvastatin i åttio procent av de studerade fallen. Vi konstaterade även att individuella variationer i mängden proteintransportörer är av underordnad betydelse och att ett genomsnittligt värde ger tillräcklig information för korrekt prediktion, säger Christine Wegler, forskare vid universitets farmaceutiska fakultet.

I studien erhöll 54 patienter varsin dos rosuvastatin dagen innan de skulle genomgå en buk- eller leveroperation vid Sykehuset i Vestfold i Norge. I samband med operationen togs prover i vilka antalet proteintransportörer som för in läkemedlet i levern kunde mätas. Kompletterat med experimentella data om rosuvastatintransport utformade forskargruppen prediktionsmodellen som med stor precision förutsåg tidsrymd för både absorbering i och utsöndring ur kroppen.

Christine Wegler, Uppsala universitet
Christine Wegler, Uppsala universitet

– Att skapa prediktionsmodeller är generellt tidskrävande och kräver ofta närmast slumpartade skalningsfaktorer för att resultaten ska bli korrekta. Våra resultat visar att mängden proteintransportörer kan användas som fysiologisk skalningsfaktor för prediktionen av rosuvastatin. Nu hoppas vi att den kunskap vi tillför kommer vården till nytta, och framför allt att den bidrar till att underlätta och effektivisera utvecklingen av läkemedel och framtida behandlingsmetoder, säger Christine Wegler.

Studien är utförd inom Cocktail-projektet, ett vetenskapligt samarbete mellan Uppsala universitet, AstraZeneca, Universitet i Oslo och Vestfold Hospital Trust. I syfte att utreda huruvida dosjusteringar överlag är nödvändiga vid läkemedelsbehandling av överviktiga prövas just nu hur en rad substanser påverkas av kroppsegna proteintransportörer och metaboliska enzym.

– Den prediktionsmodell vi nu presenterar är smidig att korrigera och anpassa utifrån givna värden, vilket gör den applicerbar på både andra proteintransportörer och läkemedel. De många förskrivningarna av rosuvastatin som tillhör världens mest sålda läkemedel bidrar till att ge våra resultat stor klinisk relevans, men det är först då Cocktail-projektet når sitt mål som hela den vetenskapliga betydelsen av vårt arbete blir tydlig.

Artikeln är publicerad i Clinical Pharmacology & Therapeutics.

Mer information

Kontakt

Kontakta Christine WeglerChristine Wegler, forskare i läkemedelsformulering
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet
christine.wegler@farmaci.uu.se, tel 018-471 46 23


text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04