Miljonanslag till forskning om anpassade läkemedel för svårt sjuka barn

2020-10-14

Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci, erhåller nio miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons Stiftelse i fortsatt stöd till projektet Individualiserade läkemedel för optimerad behandling av svårt sjuka barn.

Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci
Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci

– Det känns fantastiskt att få fortsatt stöd från Familjen Erling-Perssons Stiftelse i vårt arbete att med ny teknik kunna individanpassa dos och utseende på läkemedelspreparat i syfte att underlätta behandling för barn som är svårt sjuka i exempelvis cancer eller neurologisk sjukdom, säger Christel Bergström, professor vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.

Anslaget om nio miljoner kronor möjliggör en fortsättning av projektet Individualiserade läkemedel för optimerad behandling av svårt sjuka barn. Arbetet påbörjades år 2017, då med 7,5 miljoner i finansiering från Familjen Erling-Perssons Stiftelse. I projektet deltar även Mattias Paulsson, Akademiska barnsjukhuset och Maria Strömmes forskningsgrupp vid Uppsala universitets institution för materialvetenskap.

– Få av dagens läkemedel är utformade för svårt sjuka barn, så med målsättning att anpassa etablerade läkemedel med rätt dos, god smak och rolig färg har vi samlat in önskemål från föräldrar och barn vad de efterfrågar för att underlätta behandling i hemmet, säger Christel Bergström.

I det tvärvetenskapliga arbetet utforskas också nya materials förmågor att bära läkemedel. Till dessa hör Upsalite, ett nanomaterial med porer i storleken 2-50 nanometer i diameter som kan laddas med läkemedelsmolekyler och tillföra snabb frisättning i kroppen. En annan beredning som studeras är att baka in läkemedel i feta substanser, en metod som ger snabba tillslag för läkemedel som är svåra att lösa i vatten.

– Vi utforskar även hur 3D-printtekniken med dess stora flexibilitet kan användas för att skriva ut tabletter i olika storlekar, med anpassade doser och att skapa läkemedel i olika lager som innebär att substanser kan frisättas vid olika tider och på rätt plats, säger Christel Bergström.

Mer information

Läs mer  Forskning i Pediatric Dosage Forms
Läs även  Nya metoder ska ge individuellt anpassad medicinering för barn

Kontakt

Kontakta Christel BergströmChristel Bergström
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se, twitter.com/BergstromLab

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08