Tidigare vicerektor Stellan Sandler tilldelas Gustaf Adolf-medaljen

2020-10-02

Stellan Sandler, professor i medicinsk cellbiologi och tidigare vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, tilldelas den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld för sina betydelsefulla insatser för Uppsala universitet.

Porträtt på Stellan Sandler

Uppsala universitets konsistorium har beslutat dela ut den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld till professor Stellan Sandler.

Stellan Sandler har arbetat för forskningens och utbildningens kvalitet och utveckling på fakultets-, vetenskapsområdes-, universitets- och nationell nivå. Få har haft så många olika ledande befattningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Till dessa hör uppdragen som vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci (2014-2020) samt som dekanus för medicinska fakulteten (2011-2014). Stellan Sandler bedriver även framgångsrik forskning inom diabetesområdet.

Stellan Sandler har med sitt lugna, inkluderande och samarbetsinriktade sätt utvecklat vetenskapsområdet för medicin och farmacis verksamhet under en expansiv period och har alltid arbetat för studenternas, vetenskapsområdets och universitetets bästa.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen (Hedlingermedaljen) tilldelas ”person som genom betydande gåvor till Uppsala universitet eller genom sådan tjänstgöring vid universitetet, som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller eljest inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet”.

Läs mer  Stellan Sandlers forskning

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04