Sök resebidrag för resor april–september 2021

2020-09-24

Senast 15 oktober kan du ansöka om rektors resebidrag för perioden april-september 2021. Bidrag beviljas resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Jordglob med vy över Stilla havet

Rektors resebidrag beviljas forskare – företrädesvis inom fem år efter disputation – vid Uppsala universitet.

Bidraget täcker endast resekostnader. Din institution måste vara beredd att medfinansiera indirekta kostnader. Beviljade resebidrag som inte används i enlighet med ansökan ska återbetalas.

Mer information och Ansökan  Rektors resebidrag
Kontakt  Margaretha Andersson, Avdelningen för forskningsstöd.

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08