Sofia Kälvemark Sporrong: Sverige behöver fler farmacirebeller

2020-09-23

Elva år efter omregleringen av apoteksmarknaden står Sverige inför ännu en omfattande reform. Nu med vården i fokus. Och än en gång saknas en tydlig farmaceutisk röst i samtalet. ”Det är dags att professionen tar plats i debatten”, säger Sofia Kälvemark Sporrong, hemvändande professor i samhällsfarmaci.

Sofia Kälvemark Sporrong, hemvändande professor i samhällsfarmaci

– I Sverige har det sedan flera år varit en överetablering av apotek utan motsvarande ökning av antalet förskrivna läkemedel. Det orsakar en konkurrens där professionen istället för att nyttja sin expertis till rådgivning tvingas ägna allt mer tid åt att sälja schampo och choklad. Situationen är föranledd av politiska beslut, och den skapar risker för den enskilde kunden. För att åstadkomma en förbättring måste farmaceuterna kräva att få utföra sitt arbete på rätt sätt, och förmodligen bör vi implementera den yrkesstoltheten redan i utbildningen och skicka ut en ny generation farmacirebeller i samhället.

Efter åtta år i dansk exil återvänder Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, till Uppsala universitet och farmaceutiska fakulteten. ”Det är helt enkelt rätt tidpunkt i både liv och karriär”, konstaterar hon. Med sig till institutionen för farmaci tar hon ett antal pågående forskningsprojekt, ett omfattande professionellt nätverk och framför allt en ambition att flytta fram fältets position vid sitt nygamla lärosäte.

– Den samhällsfarmaceutiska miljön vid Köpenhamns universitet samlar en internationell och interdisciplinär skara disputerade forskare, vilket skapar fantastiska möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten och samtal. Vid Uppsala universitet har fältet länge fört en undanskymd tillvaro, och min förhoppning är att bidra till att skapa en motsvarande arena här. Det kommande halvåret kommer jag att deltidspendla till Danmark för att avsluta mitt arbete där, och en mjukstart i Uppsala är precis vad jag behöver för att hinna sondera vilken terräng som finns att bygga på.

Några potentiella partners är hon redan i kontakt med. Korridoren vid Biomedicinskt Centrum delar Sofia Kälvemark Sporrong med Björn Wettermark, nyrekryterad professor i läkemedelsepidemiologi. En kort promenad längre bort arbetar Ulrika Winblads forskargrupp i hälso- och sjukvårdsforskning. Fyra timmars resa västerut bedrivs samhällsfarmaceutisk forskning i både Göteborg och Oslo.

– Vi utgör ett litet fält vars inbyggda tvärvetenskap innebär att vi ofta faller mellan utlysningar i medicin och samhällsvetenskap. Å andra sidan är läkemedel och hur vi använder dem stora och viktiga samhällsfrågor. Det kostar omfattande belopp och kan orsaka både hälsa och ohälsa. Likväl lyser ämnet med sin frånvaro i diskussionen om framtida sjukvårdsreformer. Jag förvånades redan långt innan apoteksmarknadens omreglering av hur knapphändigt svenska farmaceuters kompetens tillvaratas. Nu är det upp till profession och forskning att visa vad man faktiskt förmår uträtta.

Till samhällsfarmacins natur hör just att aktivt se och försvara den nytta som läkemedel i kombination med farmaceuter kan tillföra. Redan då Sofia Kälvemark Sporrong lämnade Uppsala konstaterade facktidningen Svensk Farmaci hennes aktiva roll i läkemedelsdebatten, och sejouren i Köpenhamn har inte på något sätt minskat hennes engagemang i apoteksbranschens utveckling hemma i Sverige.

– En av de doktorander jag har handlett, Kristin Wisell, visar i sin avhandling att många politiker i första hand betraktar apoteken som distributörer av läkemedel. Samtidigt visade en studie år 2012 att nästan vart fjärde kundmöte vid apotekens receptdiskar helt saknade medicinsk information. Detta trots att Läkemedelsverket fastslår att apotekspersonal ska ”förvissa sig om att patienten kan använda sina läkemedel på rätt sätt”. Idag ser vi en snabb tillväxt i e-handel med läkemedel, vilket eventuellt ökar risken för felaktig användning. Här ser jag behov av både aktuell forskning och farmaceuter som är beredda att ta plats i debatten.

Sofia Kälvemark Sporrongs betydelse för kunskap kring apotekens och farmaceuternas roll för god läkemedelsanvändning uppmärksammades nyligen av Apotekarsocieteten som 2019 valde att tilldela henne Rune Lönngrens pris. ”Sofia har länge varit tongivande i Norden inom detta viktiga forskningsområde”, konstaterade vd Karin Meyer i samband med prisutdelningen vid fjolårets Apoteksforum, och det är av allt att döma en mycket efterlängtad professor som nu reser åter över Öresundsbron.

– Min ambition är att åstadkomma något mer varaktigt för fältet än enbart mina egna forskningsresultat. För att ta reda på exakt hur och var jag bidrar med störst nytta planerar jag att göra som Danmarks nye förbundskapten i herr-fotboll och inleda mitt nya uppdrag med att tala med så många i min närhet som möjligt. Jag har redan investerat i en vattenkokare, och finns här bara tillräckligt många som delar min förkärlek för te och samhällsfarmaci så ska det inte dröja alltför länge innan vi är på väg.

Mer information

Besök  Forskning i samhällsfarmaci vid Uppsala universitet
Se även  Social and Clinical Pharmacy (Köpenhamns universitet)
Läs även  Hon prisas for sin forskning om apotek och samhälle (Läkemedelsvärlden)

Kontakt

Sofia Kälvemark Sporrong
Professor i samhällsfarmaci
, farmaceutiska fakulteten
E-post  sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Apotekarsocieteten

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04