Vicerektor Mats Larhed: Det vi gör nu kommer att forma vårt område många år framåt

2020-09-17

Efter nio år som ställföreträdande vicerektor tar Mats Larhed steget uppåt. Att Göra-listan är lång och redan 5-6 oktober samlar han vetenskapsområdets medarbetare och studenter för Vision: Medfarm – initiativet som ska peka ut en gemensam riktning framåt.

Mats Larhed är ny vicerektor
Mats Larhed, ny vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

För första gången har vetenskapsområdet för medicin och farmaci utsett en vicerektor med rötterna i farmaceutiska fakulteten. Ett för en utomstående kanske något oväntat val då den medicinska fakulteten är betydligt större, men efter nio år som områdets ställföreträdande vicerektor är Mats Larhed ett välbekant och beprövat namn i korridorerna längs BMC och Rudbecklaboratoriet.

– Jag har i tidigare uppdrag arbetat nära såväl tidigare vicerektorer som dekaner och prefekter, och upplever ett starkt stöd från båda fakulteterna. Jag tror dessutom att det genererar mervärden att tillsätta ledare med olika bakgrund, och min förhoppning är att relativt snart få besöka, lyssna till och lära mig mer om de verksamheter jag inte har egen erfarenhet av, säger Mats Larhed, till vardags professor i läkemedelskemi.

Det är ett på alla sätt välmående vetenskapsområde som välkomnar sin nye vicerektor. Båda fakulteterna växer snabbt och området har det senaste decenniet fördubblat sina externa anslag. Med framgångarna följer den angenäma utmaningen att fylla leden med rätt kompetens, och för Mats Larhed råder ingen tvekan om att medarbetare och studenter utgör verksamhetens viktigaste resurs. Likaså att behovet av högkvalitativa utbildningar inom området sannolikt är större än någonsin.

– Mitt i all fantastisk verksamhet finns alltid utrymme att bli ännu bättre. Till exempel hoppas jag kunna bidra till fler ändamålsenliga undervisningslokaler, ökad tillgång till studieplatser och inte minst en standardisering av vår AV-teknik, vilket är direkt nödvändigt om vi ska fortsätta digitaliseringen och tillgängliggörandet av områdets utbildningar. Högt på min agenda ligger också tvärvetenskaplig och interprofessionell samverkan, då jag är helt övertygad om att det är i mötet mellan olika expertiser och perspektiv som nyskapande forskning och utbildning föds.

Mats Larhed återkommer ofta till just samarbete och kollegialitet. Tre månader in i sitt vicerektorskap har han redan hunnit sjösätta Vision: Medfarm. Ett initiativ där samtliga studenter och medarbetare inbjudits att påverka vetenskapsområdets framtida mål och strategier. Till följd av pågående pandemi har förhoppningen att samla 1500 personer i universitetsaulan fått kompletteras med fler workshoppar och digitala arenor. Ambitionen att väcka brett engagemang rår emellertid inga virus på.

– Två dagar i oktober ska vi arbeta tillsammans i öppna workshoppar med fokus på forskning, forskarutbildning, utbildning och organisation. Vi följer en bottom up modell som rönt stora framgångar vid universiteten i Gent och Groeningen, och det är min absoluta förhoppning att alla tar möjligheten att bidra med just sina erfarenheter och kunskaper. Det råder nämligen ingen tvekan om att resultatet av det vi uppnår kommer att forma vår utveckling många år framöver.

Rummet vid institutionen för läkemedelskemi är delvis tömt, men fortfarande ståtar en respektabel samling avhandlingar och farmaceutisk litteratur i de Larhedska bokhyllorna. Trots omfattande uppdrag för universitetet, det paneuropeiska samarbetet EIT Health och Universitetskanslersämbetet har Mats Larhed förblivit aktiv som både forskare och lärare. På senare år har han utvecklat läkemedelskandidater mot idiopatisk lungfibros och varit en drivande kraft i att etablera samverkan mellan universitetet och Akademiska sjukhuset inom medicinsk avbildning.

– Jag uppskattar verkligen mötet med elever och forskare, och ser även viktiga värden i att som vicerektor ta aktiv del i verksamheten. Det ökar min förståelse för aktuella frågor och konsekvenser av fattade beslut. Det ger mig dessutom möjlighet att på nära håll följa effekten av den omorganisation som genomförts vid farmaceutiska fakulteten. Föregående struktur hade många år på nacken, och mycket indikerar att verksamheten nu fått en organisation som ger förbättrat stöd och där alla kan trivas och utvecklas.

Vårt möte är snart över och nästa punkt kallar i ett välfyllt schema. Som nytillträdd vicerektor är det mängder av frågor att sätta sig in i, angelägenheter som kräver uppmärksamhet och representativa uppdrag som ska hinnas med på arbetsdagar som ofta överskrider åtta timmar. Intensiva perioder kan det ju som vi alla vet vara skönt att slippa lyfta blicken bortom fredag, men frågan kommer likväl: Hur ser det vetenskapsområde ut som Mats Larhed vill överlämna till sin efterträdare när den dagen kommer?

– Tja, jag hoppas till exempel att vi ska bli bättre på att synliggöra allt bra vårt område uträttar: Gentemot den intresserade allmänheten givetvis, men även den internationella forskarvärlden. Jag vill att vi och Region Uppsala erhåller tillräckliga resurser att utveckla utbildningarna inom bristyrken som till exempel barnmorskor. Förhoppningsvis har vi hunnit etablera tvärvetenskapliga miljöer inom hälsoekonomi, precisionsmedicin och diabetesforskning. Jag har kort sagt en väldigt lång Att Göra-lista, och jag kommer att göra mitt bästa för att förverkliga den.

Mer information

Besök  Vision: Medfarm

Kontakt

Mats Larhed är ny vicerektorMats Larhed, vice rektor
E-post  mats.larhed@ilk.uu.se
telefon  070 493 5383

Text: Magnus Alsne, Foto: Anders G Warne

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04