Ny kunskap om enzymet NAT2 kan ge bättre läkemedelsdoseringar

2020-09-08

Forskare vid Uppsala universitet har identifierat en tidigare okänd aktivitet i enzymet NAT2 som påverkar kroppens upptag och utsöndring av läkemedel. Studien, som förväntas bidra till skräddarsydda läkemedelsbehandlingar, publiceras i Angewandte Chemie International Edition.

Daniel Globisch, forskare i kemisk biologi för biomarkörer

Människokroppen rymmer många olika enzymer som bearbetar molekyler som inte ingår i vår ämnesomsättning, till exempel sådana vi får i oss via livs- och läkemedel. Dessa enzymer har med tiden utvecklats i syfte att hantera specifika former av molekyler, vilket har betydelse för vår förmåga att utsöndra gifter och läkemedel.

I den aktuella studien med fokus på enzymet NAT2 (N-arylamine acetyltransferase 2) upptäckte Daniel Globisch, forskare vid farmaceutiska fakulteten, att detta enzyms betydelse för den mänskliga ämnesomsättningen än mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

– Vi identifierade att NAT2 acetylerar ett flertal endogena metaboliter som innehåller alifatiska aminer, vilka tidigare inte beskrivits som substrat för detta enzym. Våra resultat indikerar därmed att NAT2 har kapacitet att metabolisera de närmare 10 procent av våra vanligast föreskrivna läkemedel som rymmer just alifatiska aminer, konstaterar Daniel Globisch.

N-arylamine acetyltransferase 2 visar tidigare okänd kapacitet

Sannolikt spelar NAT2 därför en central roll för både upptagning, effekt och utsöndring av läkemedel som innehåller icke-aromatiska aminer. Forskarna vid Uppsala universitet föreslår nu, med hänvisning till sina resultat, en omklassificering av NAT2:s katalysatiska aktivitet.

– Våra resultat har stor potential att på sikt bidra till skräddarsydda läkemedelsdoseringar utifrån den enskilde patientens behov och förutsättningar, säger Tobias Sjöblom, medforskare i arbetet.

Studien är utförd i samarbete mellan Daniel Globisch forskargrupp och Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik. Artikeln Unexpected Acetylation of Endogenous Aliphatic Amines by Arylamine N‐Acetyltransferase NAT2 är publicerad i tidskriften Angewandte Chemie International Edition.

Mer information

Se även  Forskning i Kemisk biologi för biomarkörer vid Uppsala universitet

Kontakt

Daniel Globisch, institutionen för läkemedelskemi
E-post  daniel.globisch@ilk.uu.se
Telefon  018-471 4287

Text: Magnus Alsne, SciLifelab, foto: MIkael Wallerstedt, Wikipedia

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08