Fortsatt ökat söktryck till Apotekarprogrammet

2020-09-01

I andra urvalet för antagningar till höstterminen 2020 antogs 115 studenter till farmaceutiska fakultetens Apotekarprogram. Till Receptarieprogrammet antogs 90 studenter.

Studenter vid farmaceutiska fakultetens utbildningar
Totalt sökte 1 287 personer till Apotekarprogrammets 115 platser

Inför höstterminen antas 115 studenter till Apotekarprogrammet, ett oförändrat antal jämfört med höstterminen 2019. Receptarieprogrammet antar 90 studenter vilket motsvarar en minskning med tio procent jämfört med föregående läsår.

– Vi vet av erfarenhet att några studenter i varje årskull av olika skäl avbryter sina studier innan examen. Därför gör vi varje läsår ett visst överintag av nya studenter, och minskningen vid Receptarieprogrammet hänger samman med att vi valt att krympa det överintaget något, säger Ingrid Nylander, till i somras prodekan med ansvar för grundutbildning vid farmaceutiska fakulteten.

Söktrycket till Apotekarprogrammet är fortsatt högt. Totalt sökte 1 287 personer, varav 244 förstahandssökande, till programmets 115 platser, vilket utgör en tydlig ökning jämfört med antalet sökande inför höstterminen 2019. Dessvärre tycks intresset för Receptarieprogrammet fortsatt svagt. Hit sökte 504 personer, varav 86 förstahandssökande, till de 90 platserna.

Ingrid Nylander, farmaceutiska fakulteten
Ingrid Nylander, tidigare prodekan

– Få sökande till receptarieutbildningarna är en utmaning för samhället. Vi har arbetat intensivt de senaste åren för att öka söktrycket, både på egen hand och i samverkan med en rad andra aktörer, bland dem industrin, Apotekarsocieteten och flera lärosäten. Men trots en relativt kort utbildning som leder till en stark arbetsmarknad upplever vi snarare en nedåtgående trend. Visserligen noterade vi ett blygsamt steg i rätt riktning inför årets termin, men att locka fler sökande förblir ett prioriterat arbete.

Vid farmaceutiska fakultetens tredje största program: Kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen, är söktrycket mycket stort. Inför höstterminen 2020 anmälde 200 förstahandssökande sitt intresse för 35 platser.

– Här upplever vi även en mycket bra genomströmning med studenter som får jobb snabbt efter utbildningen. Flera av dem får till och med anställning redan innan examen, konstaterar Ingrid Nylander.

Vid Uppsala universitet antogs totalt 49 299 studenter i andra urvalet till höstterminen 2020. Antalet innebär en ökning med 9,81 procent jämfört med höstterminen 2019.

I hela Sverige antogs 268 494 personer till minst en utbildning. Jämfört med förra året är det en ökning med nästan nio procent eller drygt 21 800 personer. Antalet antagna till distansutbildningar har totalt ökat med mer än 15 procent.

Läs även  Prodekan Anja Sandström: Vi måste samarbeta för att öka söktrycket till våra utbildningar
Mer information  Temasida om farmaceutiska fakultetens utbildningar

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Alex&Martin

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08