Dekan Mathias Hallberg: Vi måste stärka farmaceutiska fakultetens synlighet

2020-08-28

1 juli tillträdde nya ledningar för Uppsala universitets fakulteter och vetenskapsområden. Ny dekan vid farmaceutiska fakulteten är Mathias Hallberg, professor i molekylär biovetenskap, vars första uppgift är att lotsa verksamheten genom pågående omorganisation.

Mathias Hallberg är ny dekan vid farmaceutiska fakulteten
Mathias Hallberg, ny dekan vid farmaceutiska fakulteten

– Flytten av de sju forskargrupperna har föregåtts av ett intensivt förarbete och kommer med all sannolikhet att falla väl ut. Härnäst måste vi dels säkerställa att alla känner sig välkomna och inkluderade vid sina nya institutioner, dels ge varje medarbetare ökad kunskap om all den forskning och verksamhet som pågår inom fakulteten. Min ambition är att stimulera till möten, nära dialog mellan institutioner och prefekter och en ökad satsning på kommunikation, säger Mathias Hallberg, ny dekan vid farmaceutiska fakulteten.

Med sig i rollen som dekan tar Mathias Hallberg en bred erfarenhet av samverkan och utåtriktad verksamhet, bland annat som ordförande i det regionala forumet U-FOLD liksom i Uppsala-noden av ULF-projektet. I meritförteckningen ryms också ett mångårigt engagemang i fakultetens utbildningsverksamhet. För närvarande leder Mathias Hallberg ett forskningsprojekt inom läkemedelsutveckling som, i samarbete med DDD-plattformen vid Scilifelab, nått EXIT-fas.

– Jag har alltid varit intresserad av både forskning, utbildning och samverkan. Att som dekan få utrymme att engagera mig i och koppla samman dessa tre områden är en lockande drivkraft. Självklart hoppas jag också att mina tidigare erfarenheter ska komma till konstruktiv nytta för såväl vår fakultet som alla som bidrar till dess verksamhet.

Två månader efter att den nya ledningen tillträdde pågår arbetet med att ta ut rätt riktning framåt för farmaceutiska fakulteten. Till ledorden hör utökade kontaktytor gentemot potentiella samarbetspartners: Nationella och internationella, men också inom de fakultetsegna leden vid Uppsala Biomedicinskt Centrum.

– Jag ser stora mervärden i att stärka fakultetens interna och externa synlighet. Dels bidrar det till att öka söktrycket till våra utbildningar. Dels är ökad kännedom om det som pågår i närliggande forskningsmiljöer en pålitlig generator för utvecklad samverkan och framtida synergieffekter. Når vi dit kan vi också fullt ut nyttja vår fakultets unika förutsättning att mobilisera alla de kompetenser som krävs för att utveckla ett läkemedel från laboratorium till klinisk behandling.

Ny vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är Mats Larhed, professor i läkemedelskemi. Efter många års forskning vid institutionen för läkemedelskemi och sitt tidigare uppdrag som ställföreträdande vicerektor är även Mats ett välbekant ansikte för många av farmaceutiska fakultetens medarbetare.

– Att vår nye vicerektor är från farmaceutiska fakulteten innebär att han har god kännedom om vår organisation och verksamhet. Framför allt är jag dock övertygad om att Mats Larheds och områdesledningens arbete kommer att bidra till en mycket positiv utveckling för hela vetenskapsområdet, säger Mathias Hallberg.

Fakta Mathias Hallberg

  • Dekan vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Professor i molekylär biovetenskap
  • Excellent lärare, utnämnd 2016
  • Mottagare av Oscarspriset (2009) och Pedagogiska priset (2013)

Kontakt

Hallberg, Mathias
dekanus, farmaceutiska fakulteten 
018-471 4141, mathias.hallberg@farmbio.uu.se

Läs även  Prorektor Anja Sandström: Vi måste samarbeta för att öka söktrycket till våra utbildningar

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08