Prodekan Anja Sandström: Vi måste samarbeta för att öka söktrycket till våra utbildningar

2020-08-27

Hallå där… Anja Sandström, som 1 juli tillträdde som ny prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten.

Anja Sandström är ny prodekan vid farmaceutiska fakulteten
Anja Sandström, ny prodekan vid farmaceutiska fakulteten

Varför valde du att anta uppdraget som prodekan?
– Jag har helt enkelt ett genuint intresse och ett stort engagemang i farmaceutisk utbildning. Både i rollen som lärare och som ansvarig för mer övergripande frågor strävar jag konsekvent efter att ge våra studenter en högkvalitativ utbildning och de bästa av förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Vad gör dig till rätt person för jobbet?
– Dels kommer jag väl förberedd med många års erfarenhet av utbildningens olika delar, utveckling av pedagogik och program, kommittéarbete, samverkan med farmaceutiska studentkåren och studentrekrytering. Dels hoppas jag kunna bidra med lyhördhet, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ambitionen att fatta kollegialt förankrade beslut.

Vilka utmaningar sätter du först?
– Vi står inför en rad viktiga uppgifter. Vår revidering av Receptarieprogrammet ska realiseras och förvaltas. Apotekarprogrammet genomgår redan motsvarande utveckling och båda utbildningarna kräver intensivt arbete en tid framöver. Vi måste också lägga fortsatt ökat fokus på social och klimatsmart hållbarhet i kursinnehållet, då sådan kunskap efterfrågas allt mer på arbetsmarknaden. Dessutom välkomnar vi just nu ett ökat antal internationella studenter, bland annat de första deltagarna vid vårt nya internationella masterprogram Drug Discovery and Development.

Hur påverkas höstterminen av pågående pandemi?
– Vi förbereder oss för fortsatt undervisning på distans. De studenter som påbörjar sin utbildning ges möjlighet att tillbringa viss tid på campus då vi ser det som en nödvändighet, inte minst av sociala skäl, men naturligtvis måste det ske på ett bra och säkert sätt. Vi resonerar också mycket kring hur vi ska motivera lärarna att orka en termin till. Alla bidrog med stordåd under våren, men vi är medvetna att det sliter.

Ser du några värden som ni kan ta med er post-corona?
– Absolut. Framför allt ser vi hur många moment som faktiskt kan utföras digitalt. Trösklarna har sänkts för att mötas via Zoom, och genom att spela in och erbjuda föreläsningar online har vi gjort undervisningen mer tillgänglig för en rad studentgrupper. Så även om det just nu kan vara utmattande så är det utan tvekan investeringar som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden.

Med blicken riktad framåt, var vill du se fakultetens utbildningar om tio år?
– Jag har en relativt tydlig bild där kärnan är en förstklassig utbildning som ger varje enskild student det hen behöver för att axla rollen som framtidens läkemedelsexpert. Dit når vi med en erkänt skicklig lärarkår med god forskningsanknytning, pedagogiska metoder som engagerar, liksom relevanta och tydliga krav som ger studenterna förutsättningar att nå sin examen. Parallellt måste vi även stärka vår internationalisering och samverkan med yrkeskåren för att söktrycket till fakultetens utbildningar. Kort sagt råder inte brist på vare sig möjligheter eller utmaningar, snarare är det en fråga om resurser och prioriteringar.

Fakta Anja Sandström

  • Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Mottagare av 2019 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci
  • Excellent lärare, utnämning 2017

Kontakt

Sandström, Anja
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
018-471 5026, anja.sandstrom@ilk.uu.se

Mer information

Also read  Dekan Mathias Hallberg: Vi måste stärka farmaceutiska fakultetens synlighet

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08