Sök Apotekarsocietetens stipendier senast 31 oktober

2020-08-24

Apotekarsocieteten utlyser stipendier riktade till doktorander för deltagande vid konferenser och kurser samt för post doc vistelse utomlands. Du som studerar kan söka resebidrag för att göra examensarbete utomlands. Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2020.

Apotekarsocieteten utlyser stipendier 2020

In English  Swedish Pharmaceutical Society: Available scholarshops for Phd.students in pharmaceutical sciences

Utlysningen omfattar stipendier avseende följande aktiviteter med start efter 1 januari 2021:

  • examensarbete utomlands
  • deltagande i forskarkurser, kongresser med mera med läkemedelsinriktning
  • forskningsvistelse utomlands under max 3 månader
  • post doc-stipendier
  • Apotekens bidrag för bra läkemedelsanvändning

Ansökan inklusive bilagor ska skickas in digitalt senast 31 oktober 2020.

Stipendier är avsedda för enskilda individer. Vid många sökande prioriteras doktorander före yrkesverksamma/disputerade.

Medlemmar i Apotekarsocieteten prioriteras vid likvärdiga ansökningar. Medlemskap och betalning av detta för innevarande kalenderår ska vara registrerat sista ansökningsdag.

Mer information & Ansökan  www.apotekarsocieteten.se/stipendier-och-priser/soka-stipendier/forskning/

Besök även  Forskningsfinansiering och stöd vid Uppsala universitet

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08