Ny avhandling introducerar högteknologiska verktyg att avslöja dopning

2024-03-01

I en aktuell avhandling presenterar Malin Nilsson Broberg nya metoder att spåra otillåtna dopingpreparat. ”Vår grupp har redan hjälpt till att avslöja två fuskande olympiska medaljörer, så det här är utan tvekan verktyg som kan bidra till renare idrott”, konstaterar Malin på plats i Uppsala universitets laboratorium för Analytisk farmaceutisk kemi.

Malin Nilsson Broberg

Vilka verktyg i jakten på dopade atleter är det du utvecklat?
– Kroppen hinner utsöndra många av de förbjudna preparaten redan innan några kontroller är möjliga. Å andra sidan lämnar de ett antal nedbrytningsprodukter efter sig, så kallade metaboliter, som ofta stannar kvar avsevärt längre i kroppen. Utökar vi testerna till att söka även efter dessa ämnen förlänger vi detektionsfönstret, och i min avhandling presenterar jag både nya måltavlor och metoder som förbättrar våra möjligheter att upptäcka dem.

Hur fungerar metoderna i praktiken?
– För att påskynda utsöndring av främmande substanser omvandlar vår kropp dem till olika vattenlösliga ämnen. Vi har med vätskekromatografi separerat dessa ämnen i prover från hästar och människor som fått små doser muskelbyggande substanser och därefter i högupplöst masspektrometri analyserat dem ner till deras minsta beståndsdelar. Längs vägen har vi identifierat dels metaboliter som bildas i kroppen, dels en metod att i laboratoriet öka koncentrationen av dessa ämnen med upp till trettio gånger vilket underlättar att spåra dem.

Uppdrag slutfört. Spikning pågår.
Uppdrag slutfört. Spikning pågår.

Vilken betydelse kan dina resultat få i arbetet för renare idrott?
– År 2012 lyckades forskare i vår grupp framställa tidigare okända metaboliter till den anabola steroiden oxandrolon för att Världsantidopingbyrån skulle kunna analysera ett antal nedfrusna prover från OS i Aten åtta år tidigare. Då spelen ägde rum var metaboliten ännu inte känd, men med den nya metoden kunde två medaljörer avslöjas som fuskare och i efterhand diskvalificeras, så det är definitivt en teknik som öppnar nya dörrar och gör skillnad.

Är tekniken tillräcklig för att äntligen placera dopingjägarna steget framför de dopade?
– Den är snarare ett värdefullt komplement till de verktyg som redan finns tillgängliga. Ju fler analytiska angreppssätt som finns tillgängliga, desto större chans har laboratorierna att hitta rätt. För att hålla jämna steg med fuskarna måste vi arbeta längs flera parallella spår. Bland annat behöver vi hålla oss uppdaterade om de preparat som tillhandahålls online samtidigt som det pågår en ständig utveckling, men genom att applicera de verktyg vi nu introducerar kan vi i realtid skapa de referenssubstanser som krävs för att spåra dem.

Formgiving © 2024 Nilsson Broberg
Design by Nilsson Broberg

Är dina resultat redo att använda eller väntar vidare utveckling?
– De är klara och tillgängliga för antidopinglaboratorier att börja använda, till exempel kommer Statens veterinärmedicinska anstalt – där jag efter disputation tillträder en forskartjänst – att implementera de metaboliter jag identifierat. Parallellt finns potential att vässa tekniken ytterligare, men innan nästa steg kan tas krävs vissa förberedelser.

Till sist, var står du i debatten om att släppa dopingen fri?
– Jag kan möjligen förstå vissa av argumenten för en legalisering av dopning bland människor, men anser personligen att hälsoaspekter och det orimliga i att överlåta sådana beslut på individen gör det omöjligt att genomföra. Ser vi till djur – där tävlingar med hästar, hundar, duvor och kameler förekommer – är den etiska aspekten mer än tillräcklig för att motivera ett fortsatt förbud.

FAKTA

  • Malin Nilsson Broberg försvarar sin avhandling vid BMC sal B42, Husargatan 3, fredag 22 mars, kl. 09.15.
  • Farmaceutiska fakultetens forskargrupp i Analytisk farmaceutisk kemi arbetar främst med fokus på bioanalys – bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system – och i synnerhet separationsmetoder kopplade till masspektrometri.

MER INFORMATION

KONTAKT

​ Malin Nilsson Broberg, doktorandMalin Nilsson Broberg, doktorand
Institutionen för läkemedelskemi
Malin.Broberg@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Magnus Alsne m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04