Masterprogram i Biologiska läkemedel tar studenter från hela världen till Uppsala

2024-02-19

I sommar tar de första trettio deltagarna sin examen vid Uppsala universitets Masterprogram i Biologiska läkemedel och med lovord som "Oerhört värdefullt" och "Fenomenala studiebesök" är framgången ett faktum. ”Deltagarna visar fantastiskt engagemang och utbildningen väcker redan intresse i flera länder” konstaterar Maria Melinder och Björn Wettermark, lärare vid kursen Livscykelanalys av biologiska läkemedel.

Masterprogram i Biologiska läkemedel
Maria Melinder, Björn Wettermark och Masterstudenter i Biologiska läkemedel

De biologiska läkemedlen blir exponentiellt fler och utgör idag mer än 20 procent av alla nya mediciner som når marknaden. Men den starka tillväxten till trots erbjuder Europas universitet endast en handfull kurser i ämnet, och då Farmaceutiska fakulteten hösten 2022 lanserade Masterprogrammet i Biologiska läkemedel tog det snabbt plats bland Uppsala universitets mest eftertraktade. Till sommaren tar den första årskullen examen, och mycket pekar på att utbildningen redan hittat rätt form.

– Vi välkomnar studenter från hela världen och de visar ett fantastiskt engagemang. Vid vår kurs Livscykelanalys av Biologiska läkemedel präglas seminarierna av bra samtal kring komplexa frågor och studiebesöken genererar mervärden för alla parter. Då vi nyligen utvärderade den andra omgången erhöll vi väldigt positiv respons från deltagarna, säger Maria Melinder, adjunkt vid Institutionen för farmaci.

Arjun Mani, Masterstudent
Arjun Mani, Masterstudent i Biologiska läkemedel

Med fokus på läkemedlets cykel från första studie i människa till slutlig avfasning, blir det för många studenter en första kontakt med de aspekter av farmacin som rör läkemedlens väg in i vården. ”Viktig erfarenhet”, ”Oerhört värdefullt”, ”Fenomenala studiebesök” och ”Passionerade lärare” är några exempel på deltagarnas uppskattande omdömen vid kursens slut.

– Vi utvecklar och ger kursen i samarbete med bland andra Läkemedelsverket, TLV, Region Uppsala och industrin. Tillsammans förmedlar vi kunskaper att värdera ett läkemedels effekt och säkerhet, vilket krävs för optimal introduktion och användning på marknaden. Ett så brett anslag är relativt unikt, och då vi nyligen bjöd in till panelsamtal med forskare från fem länder visade de stort intresse för vårt arbete, säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi.

Masterprogrammet, det första i sitt slag i Sverige, samlar redan flera forskningsmiljöer vid Farmaceutiska fakulteten. Utbildningen utgör även en delad plattform med de externa partners som identifierar stora värden i att tidigt möta potentiella medarbetare och aktivt bidrar med gästföreläsningar och handledning för examensarbetare.

– Sverige står liksom många andra länder inför stora kompetensbehov inom Biologiska läkemedel, och med ett attraktivt Masterprogram har vi nu lagt viktig grund till en internationell rekryteringsbas. Samtidigt vet vi att det finns stort svenskt intresse utanför akademin att tillägna sig den kompetens vi förmedlar, och det vore intressant att omsätta delar av programmet i fristående kurser, men det är en fråga för framtiden, konstaterar Björn Wettermark.

FAKTA

  • Masterprogrammet i Biologiska läkemedel ges på heltid och engelska med nästa kursstart Höstterminen 2024.
  • Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.
  • Kursen Livscykelanalys av biologiska läkemedel ges under mastersprogrammets första terminen och ger studenterna kunskap i bland annat kliniska prövningar, regulatory affairs, läkemedelsepidemiologi, hälsoekonomi och forskningsetik.
  • Farmaceutiska fakulteten erbjuder sedan tidigare två internationella masterprogram med fokus på läkemedelsutveckling och läkemedelsmodellering.

MER INFORMATION

KONTAKT

Maria Melinder, kursledareMaria Melinder, kursledare
Institutionen för farmaci
Maria.melinder@farmaci.uu.se

Björn Wettermark, ProfessorBjörn Wettermark, Professor
Institutionen för farmaci
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04