Farmaceutiska fakulteten kraftsamlar kring regulatorisk kompetens

2024-02-16

Behovet av regulatorisk spetskompetens blir allt mer påtagligt inom de svenska livsvetenskaperna och nu driver Uppsala universitet skapandet av en ny plattform där akademi, industri och Läkemedelsverket med förenad styrka ska utbilda en ny generation experter.

Farmaceutiska fakulteten leder satsning på regulatorisk kompetens
Anja Sandström, Mathias Hallberg och Ann-Sofie Persson, Farmaceutiska fakulteten

Tillgång till regulatorisk kompetens: att förstå och tillämpa de regelverk som omger ett läkemedel från laboratorium till utfasning, är en förutsättning för Sverige att långsiktigt befästa sin position som ledande life science-nation. I många år skolade industrijättarna själva sina medarbetare i ämnet, men med de mindre, nischade företagens intåg ökar kunskapsbehoven, och nu leder Farmaceutiska fakulteten en satsning på att utbilda en ny generation experter.

– Vi har i dialog med Läkemedelsverket, näringsliv och en rad andra aktörer kartlagt kompetensbehov och utrymme att förena våra styrkor på det regulatoriska fältet. Nyligen lade vi fram en rapport som identifierar både vilja till bred samverkan och potentiella vägar framåt, säger Anja Sandström, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Till de initiativ som redan hittat rätt form hör Läkemedel – Kvalitetssäkring och Regulatoriska krav, en fristående kurs där Uppsala universitet i samarbete med experter från industri och myndigheter förmedlar kunskap om processer och kontrollsystem vid läkemedelsutveckling. Kursen väcker stort engagemang, inte minst bland de många farmacistuderande som här möter sina framtida arbetsgivare.

Ann-Sofie Persson, Farmaceutiska fakulteten
Ann-Sofie Persson, kursledare

– Deltagarna uppskattar verkligen interaktionen med våra gästföreläsare som ger dem både dagsaktuella kunskaper och viktiga nätverk inför sommarjobb och examensarbete. En annan höjdpunkt är studiebesöket vid AstraZenecas site i Östertälje där studenterna ser att det de lär sig hos oss är precis det industrin efterfrågar. Kort sagt är det här en möjlighet att både bredda sina perspektiv och ge tyngd åt sitt cv, säger Ann-Sofie Persson och Josefina Nordström som leder kursen.

Nu förbereds fler gemensamma plattformar i Uppsalas Science Park, och vid ett möte i Farmaceutiska fakultetens regi framhöll Agneta Larhed, Senior konsult vid RegSmart, apotekarprogrammet som rätt grund att bygga på. Vid samma forum förordade Läkemedelsverkets Monica Lidberg adjungerade tjänster som ett effektivt sätt att överbrygga akademi och myndighet.

– Alla parter är överens om att samverkan är vägen framåt, och härnäst ska vi optimera formatet för den resa vi redan påbörjat. Att vi dessutom gör det med brett engagemang och en väl förankrad handlingsplan ger oss all anledning att se optimistiskt på det viktiga arbete som väntar, konstaterar dekan Mathias Hallberg.

FAKTA

  • Regulatorisk vetenskap är ett bredare begrepp som omfattar studier av vetenskapliga och tekniska principer som ligger till grund för reglering och föreskrifter inom en specifik bransch.
  • Regulatory affairs är den praktiska tillämpningen av dessa regleringar

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias HallbergHallberg, Mathias
dekanus, farmaceutiska fakulteten 
018-471 4141, mathias.hallberg@farmbio.uu.se

Anja SandströmSandström, Anja
prodekan, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
018-471 5026, anja.sandstrom@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04