SweDeliver i samtal med AstraZeneca om forskning och framtid

2024-02-09

Onsdag 7 februari besökte Per Hansson, Per Larsson och Göran Frenning, ledare för SweDelivers Arbetspaket Parenteral, Oral och Pulmonär läkemedelstillförsel, AstraZeneca för att diskutera framtiden inom det nationella kompetenscentret. "Det finns all anledning att se fram mot en fortsatt positiv utveckling" säger Göran Frenning, professor vid Uppsala universitet.

På astrazeneca
Per Hansson, Irés van der Zwaan, Sohan Sarangim Göran Frenning, Per Larsson och Staffan Berg 

På nyåret når den första fasen av SweDeliver sitt mål och redan nu pågår diskussioner om det nationella kompetenscentrets framtida utveckling. I veckan som gick bjöd industripartner AstraZeneca in ledarna för de tre arbetspaketen och besöket gav värdefull vägledning för det stundande arbetet.

– Vi åkte dit i syfte att identifiera områden med potential att utveckla ytterligare, och ägnade det här tillfället stor uppmärksamhet åt modellering, artificiell intelligens och biofarmaci. Jag uppfattar samtalen som både konstruktiva och givande för alla parter och ser fram mot fortsatta diskussioner, konstaterar Göran Frenning, professor i farmaceutisk fysik vid Uppsala universitet.

Göran Frenning, Farmaceutiska fakulteten
Göran Frenning, Farmaceutiska fakulteten

På programmet stod även presentationer av de pågående projekten i SweDelivers tre arbetspaket, där bland annat Per Larsson föreläste med rubriken Toward double-digit bioavailability: An overview of beyond rule-of-five oral drug delivery research within SweDeliver, Göran Frenning talade på tema From inhalation powders to powder mechanics och Per Hansson föreläste om Parenteral delivery: Controlled release and targeting, with focus on subcutaneous administration of protein drugs.

– Vi gav en översikt av status på de olika projekten vilket togs emot med stort intresse, och känslan jag tar med från mötet är att vi under våra första år lagt en mycket solid grund inför det som idag går under arbetsnamnet SweDeliver 2.0 och att det finns all anledning att se fram mot en fortsatt positiv utveckling, säger Göran Frenning.

FAKTA

  • SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel med ekonomiskt stöd från Vinnova.
  • SweDeliver fokuserar på viktiga forskningsutmaningar inom Parenteral, Oral och Pulmonär läkemedelstillförsel.
  • SweDeliver har sitt akademiska nav vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet och förenar 18 industripartners.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professorChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Uppsala universitet

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04