Ny studie sätter fokus på kvinnors sömn

2024-02-06

Trots att kvinnor utgör hälften av världens befolkning utförs sömnstudier främst på män, men i ett nytt projekt med finansiering från Hjärnfonden hoppas forskarna Diana Aline Nôga och Christian Benedict besvara hur kvinnors sömn påverkas av menstruationscykler och hormonsvängningar och om det kan ge skydd mot kända effekter av sömnbrist.

Sömnstudie pågår

Trots vår ökade vetskap om vikten av vila sprider sig sömnproblematiken som en farsot över världen. I en enkätundersökning bland tonåringar i Uppsala län uppger var tredje tillfrågad att de lider av försämrad sömn. Ännu dystrare siffror redovisas i en aktuell rapport från Folkhälsomyndigheten där nästan varannan kvinna anger att de upplever sömnproblem. De risker som följer med oregelbundna sömnrutiner kan tyckas väl kartlagda, men då många slutsatser bygger på observationer av män återstår flera viktiga luckor att fylla.

– Kvinnans menstruationscykel har länge uppfattats som en komplicerande faktor i experimentella sömnstudier. Vi utgår istället från att den är närmast nödvändig att ta hänsyn till. Inte minst kan iakttagelser av de hormonsvängningar kvinnor genomgår generera viktig kunskap, och i ett pågående projekt hoppas vi besvara hur östrogen- och progesteronnivåer påverkar sömnen och därmed en rad andra viktiga hälsoaspekter, säger Diana Aline Nôga, forskare vid Institutionen för Farmaceutisk biovetenskap.

Christian Benedict, Farmaceutiska fakulteten
Christian Benedict, Farmaceutiska fakulteten

I Sömnlaboratoriet vid Biomedicinskt Centrum ska ett hundratal kvinnor i olika stadier av menstruationscykeln tillbringa två nätter och på dagtid delta i flera tester. De vetenskapliga frågeställningarna väcker intresse: Hur stor betydelse har individuella hormonhalter för sömnen? Kan gynnsamma nivåer stärka skyddet mot kända effekter av sömnbrist? Och vad innebär i så fall det omvända för alla de kvinnor som arbetar nattskift?

– Våra initiala data indikerar att vi ligger rätt i vår approach, men alltjämt återstår mycket arbete och vi räknar med att kunna börja publicera resultat från studien först nästa år. Det här är ett otroligt spännande område och efterfrågan på ny kunskap om sömn ökar oavbrutet. Vår ambition är att så långt som möjligt bidra med en vetenskaplig röst i samtalet, men lika viktigt är att betona att i fråga om sömn är evidens inte allt. Hittar du metoden som får dig att sova gott så fortsätt med den, säger Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitet.

SE FILM FRÅN SÖMNLABBET

FAKTA

  • Christian Benedicts forskargrupp studerar hur störningar i dygnsrytm och sömnförlust påverkar hälsa och prestation med särskilt fokus på samband mellan sömnförlust och ämnesomsättning.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christian BenedictChristian Benedict, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Christian.Benedict@farmbio.uu.se

Diana Noga MoraisDiana Aline Nôga, Forskare
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
Diana.Noga.Morais@uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Daniel Olsson m fl 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04