Greta Hultqvist erhåller Bissen Brainwalks anslag för forskning om Alzheimers sjukdom

2024-02-02

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Greta Hultqvist, universitetslektor vid Institutionen för farmaci, som av Bissen Brainwalks insamlingsfond erhåller 250 000 kronor till sin pågående forskning i syfte att utveckla ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

reta Hultqvist erhåller Bissen Brainwalks anslag

Bissen Brainwalk, ledd av den trefaldige svenske mästaren i bandy, Mathias ”Bissen” Larsson, som efter att ha drabbats av en svår stroke tog initiativ till vandringar som stödjer hjärnforskning, har idag vuxit till en regelrätt folkrörelse. Sedan år 2015 har över åtta miljoner kronor delats ut till viktig forskning, och i år går anslaget till Greta Hultqvist, universitetslektor vid Institutionen för farmaci, som erhåller 250 000 kronor för fortsatt utveckling av ett framtida läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

– Vid Alzheimers sjukdom aggregerar proteinet amyloid beta till klumpar som skadar hjärnans nervceller och orsakar nedsatt minnesförmåga. Vår grupp arbetar just nu med ett potentiellt läkemedel som bryter ner dessa klumpar, vilket skulle ge dem större effekt på sjukdomen än tidigare behandlingar, säger Greta Hultqvist.

Insamlingsfonden ”Bissen Brainwalk – till förmån för forskningen som räddade mitt liv”, som bland annat genomfört flera välbesökta evenemang i Uppsala, är idag en viktig aktör i arbetet att sprida information om och förståelse kring hjärnans sjukdomar och skador. Beslut om fördelning av forskningsmedel fattas i samförstånd mellan Bissen Brainwalks styrelse och Mathias ”Bissen” Larsson.

– Jag är både tacksam och glad att få pengar från Bissen Brainwalk vilket kommer att möjliggöra för oss att påskynda arbetet med att utveckla och testa denna nya behandlingsmetod som vi hoppas ska få stor och reell betydelse för patienterna, säger Greta Hultqvist.

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM

  • 44 miljoner människor över hela världen beräknas idag leva med Alzheimers sjukdom.
  • Svårast drabbat är Finland, med Sverige på sjuttonde plats och drygt 110 000 sjuka.
  • Neurodegenerativa sjukdomar räknas för närvarande som den globalt snabbast växande dödsorsaken, och behovet av en fungerande behandling är akut.

MER INFORMATION

KONTAKT

Greta Hultqvist, universitetslektor
Institutionen för farmaci
Greta.Hultqvist@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Bissen Brainwalk​, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04