Vetenskap och Magi i fokus på välbesökt Fakultetsdag

2024-02-01

Torsdag 1 februari inbjöd Farmaceutiska fakulteten till Fakultetdag 2024. Med föreläsningar av bland andra Evelina Vågesjö, Ilya Pharma AB, och Sebastian Ueckert, Ribocure Pharmaceuticals, toppat med en magisk afton signerad Johan Ståhl var det välfyllt i såväl Hörsal B22 som på det efterföljande minglet. ”Fakultetsdagen tillhör våra viktigaste arenor och jag ser mycket positivt på att så många prioriterar att delta” säger Dekan Mathias Hallberg.

Fakultetsdagen 2024

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Dekan Mathias Hallberg som rapporterade inför det stundande arbetet med KoF 24 där Uppsala universitet kommer att sätta ett övergripande fokus på forskningsinfrastrukturer samt inter- och multidisciplinära samarbeten. Inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci är ledorden Utveckling och förnyelse i forskning och forskningsmiljöer, Samverkan, Rekrytering och karriärvägar liksom Stärkt koppling mellan forskning och utbildning.

Mathias Hallberg berättade även om det pågående arbetet inom ramarna för Vision: Medfarm. Här ägnas stor uppmärksamhet åt Centrumbildningar: Vad krävs för att ge dem bästa start, hur länge är rimligt att ge stöd och vad händer därefter? På agendan står också Kollegialitet och en ambition att inkludera och aktivera Vetenskapsområdets Excellenta pedagoger i ett Mentorsprogram.

På Fakultetsnivå har det pågående arbetet kring utbildning och forskning inom Regulatorisk vetenskap nu resultaterat i en rapport, vilken härnäst ska omsättas i stärkt samverkan med Läkemedelsverk, industri och flera andra relevanta aktörer. På kommande GU-dag ska flera planerade aktiviteter sjösättas för att på sikt utmynna i nya utbildningar.

Fakultetsdagen 2024 bjöd även på uppskattade presentationer av Emma Östlund vid Uppsala universitets Planeringsavdelning som talade om aktuella rankingar. Sebastian Ueckert vid det nystartade biotech-företaget Ribocure Pharmaceuticals föreläste på tema The Potential of Oligonucleotide Therapeutics, medan Evelina Vågesjö, Vd på Ilya Pharma AB diskuterade Challenges in Development of Advanced Therapeutic Medical Products, innan Janneke Keemink vid Hoffman-La Roche avslutade det vetenskapliga programmet med Challenges and opportunities for PK in drug discovery and development.

Sebastian Ueckert, Ribocure Pharmaceuticals
Sebastian Ueckert, Ribocure Pharmaceuticals

– Fakultetsdagen tillhör utan tvekan våra viktigaste arenor för internt nätverkande och jag ser mycket positivt på att så många prioriterar att delta vid dagens arrangemang. Jag vill också framföra ett stort tack till arrangörsgruppen Victor Agmo Hernandez, Ilse Dubbelboer, Agneta Ekholm, Lena Friberg och Madlen Hubert som gjort en storartad insats för att skapa en relevant och mycket givande mötesplats, säger Mathias Hallberg.

Vetenskap & Magi: Med Johan Ståhl
Vetenskap & Magi: Med Johan Ståhl
Kvällens mingel på Alla Farmaceuters Hus
Fakultetsmingel på Alla Farmaceuters Hus

ARRANGÖRSKOMMITTÉ

  • Victor Agmo Hernandez,Inst. för läkemedelskemi
  • Ilse Dubbelboer, Inst. för Farmaceutisk biovetenskap
  • Agneta Ekholm, Inst. för Farmaci
  • Lena Friberg, Inst. för Farmaci
  • Madlen Hubert, Inst. för Farmaci

KONTAKT

Lena FribergLena Friberg
Prefekt, Inst. för Farmaci
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mathias Hallberg m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04