Nu tar Sveriges ledande Apotekarutbildning nästa steg

2024-01-26

Med fokus på rekrytering, internationalisering och stärkt samverkan med Uppsalas läkemedelsföretag ska Sveriges största Apotekarprogram bli ännu bättre. ”Vi följer en tydlig riktning och de första initiativen har tagits emot väl av både studenter och lärare” säger Jörgen Bengtsson och Lisa Fredriksson Carreras som leder utvecklingsarbetet.

Jörgen Bengtsson och Lisa Fredriksson Carreras, Farmaceutiska fakulteten
Lisa Fredriksson Carreras och Jörgen Bengtsson, Farmaceutiska fakulteten

Varje termin skriver 110 nya studenter in sig vid Farmaceutiska fakultetens Apotekarprogram. Det gör Uppsala universitet till Sveriges största utbildare av framtida läkemedelsexperter. En unik position som också medför stort ansvar, och hösten 2022 lanserade fakulteten ett utskott med uppdraget att ta Apotekarprogrammet till nästa nivå.

– Att jobba med apotekarutbildning vid Sveriges enda Farmaceutiska fakultet är en förmån. Här är alla lärare involverade i aktuell läkemedelsforskning, vi har ett mycket positivt samarbete med Farmacevtiska studentkåren och alla vet att Uppsala erbjuder ett universitetsliv i världsklass. Likväl finns alltid utrymme att utveckla verksamheten ytterligare ett steg, och 2023 genomfördes en utvärdering av programmet. Resultatet visar att vi gör mycket rätt, men ger också en tydlig riktning för framtiden, säger Jörgen Bengtsson, programansvarig.

Kommunikation i praktiken
Kommunikation i praktiken vid årets Projektsymposium

Flera initiativ är redan ur startblocken. Hit hör ökad färdighetsträning med fokus på kommunikation. Likaså har delar av den verksamhetsförlagda utbildningen tidigarelagts till termin 6. Det är förändringar som tagits emot väl av både studenter och lärare, vilket ger inspiration inför kommande åtgärder: Att rekrytera studenter med vilja och kapacitet att slutföra utbildningen, optimera deras förutsättningar att ta examen och ge dem kunskap om det yrkesliv som väntar.

– Vi har många och duktiga förstahandssökande, men ser att vi behöver kommunicera en tydligare bild av vad en apotekarutbildning faktiskt innebär. Till exempel att flera kurser förutsätter intresse för kemi och biologi, och här måste vi hitta smarta ingångar till gymnasieskolan. Nyligen testade vi att bjuda in alla som sökt programmet till en digital informationsträff vilket föll väl ut, så det kommer sannolikt att ingå i den mix av aktiviteter vi just nu skapar, säger Lisa Fredriksson Carreras, programsamordnare.

Mottagare av Per Manells Pris 2024
Burak Taner erhåller Per Manells Pris 2024

På agendan står också ett utvecklat samarbete med STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Vid ett första möte diskuterades utrymme för studenter att göra studiebesök och fördjupningsprojekt i regionens mycket starka life science-sektor, vilket i sin tur skulle öka kontaktytan mellan Uppsalas företag och framtidens apotekare.

– Här delar fakultet och industri en målbild helt i line med vad studenterna efterfrågar och som – tillsammans med ett stärkt fokus på internationalisering och hållbarhet – ligger i topp på det arbete vi nu startar. Att vårt utskott dessutom förfogar över den organisation och de resurser som krävs gör oss övertygade om att Uppsalas Apotekarprogram kommer att befästa sin redan framskjutna position, säger Jörgen och Lisa.

SE FILM OM APOTEKARPROGRAMMET

FAKTA

  • Apotekarprogrammet är en femårig utbildning som leder till en apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy).
  • En enkät vid Farmaceutiska fakulteten visar att en majoritet av studenterna har anställning redan i samband med examen.

MER INFORMATION

KONTAKT

Jörgen Bengtsson, UniversitetslektorJörgen Bengtsson, Universitetslektor
Ansvarig, Apotekarprogrammet
Jorgen.Bengtsson@farmaci.uu.se

Lisa Fredriksson Carreras, UniversitetsadjunktLisa Fredriksson Carreras, Universitetsadjunkt
Samordnare, Apotekarprogrammet
Lisa.Fredriksson@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Ida Renström m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04