Nordisk Workshop tog framtidens läkemedelsforskare till BMC

2023-12-14

Med fokus på Farmaceutisk modellering och simulering välkomnade SweDeliver och Nordic POP närmare 40 forskare och masterstudenter till Uppsala och Institutionen för farmaci för två dagar med workshops och presentationer av föreläsare från Skandinavisk akademi och industri.

Shakhawath Hossain, forskare vid Institutionen för farmaci och SweDeliver
Shakhawath Hossain, forskare vid SweDeliver och engagerad i arrangörskommittén

I direkt anslutning till New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023 som i sena november tog 170 läkemedelsexperter från hela världen till Sverige och Uppsala, arrangerade SweDeliver i samarbete med Nordic POP en tvådagars workshop med fokus på Interaktion mellan nanopartiklar och Aggregering av terapeutiska peptider.

– Totalt deltog tretton forskare och doktorander i två workshoppar där de bland annat genomförde simuleringar av molekylär dynamik med specifikt fokus på peptiders aggregering. Deltagarna representerade ett flertal nordiska universitet, men också Ferring Pharmaceuticals som ingår i SweDelivers partnernätverk, säger Shakhawath Hossain, forskare vid Institutionen för farmaci och SweDeliver.

Vasanthanathan Poongavanam
Nathan Poongavanam, Uppsala universitet

Mötesplatsen inleddes med presentationer av de speciellt inbjudna talarna Jens Carlsson, Nathan Poongavanam (Uppsala universitet), Tommaso Casalini (AstraZeneca) och Xuezhi Zhuo (Köpenhamns universitet) som alla rapporterade om framsteg och utmaningar inom molekylära modelleringar och simulationer i olika skeden av utveckling och tillförsel av läkemedel.

– Föreläsningarna samlade närmare fyrtio åhörare av vilka flertalet är masterstudenter, doktorerar eller har postdok-tjänster vid Farmaceutiska fakulteten. Det var ett uppskattat tillfälle att ta del av aktuell forskning, vilket är helt i linje med SweDelivers och Nordic POPs ambition att förbereda en ny generation forskare på uppgiften att leda de skandinaviska livsvetenskaperna i en framgångsrik framtid, konstaterar Shakhawath Hossain.

Redan 2019 arrangerade Nordic POP och dåvarande Swedish Drug Delivery Forum (föregångare till SweDeliver) en workshop på samma tema. I nuläget är inget beslut taget om när en tredje workshop ska genomföras, men tidpunkt kommer att fastslås i samförstånd mellan de tio partneruniversitet som utgör Nordic POP.

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Med Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 17 industripartners utför SweDeliver forskning kring parenteral, oral och pulmonär tillförsel.
  • Nordic POP (PatientOrienterade Produkter) är ett nordiskt universitetskonsortium som koordineras av Köpenhamns universitet. Arbetet syftar till att ge vetenskaplig grund för nästa generations läkemedelsprodukter - patientorienterade produkter - genom att stärka användningen av tvärvetenskapliga angreppssätt inom nordisk läkemedelsvetenskap.

MER INFORMATION

KONTAKT

Shakhawath Hossain, ForskareShakhawath Hossain, Forskare
Institutionen för farmaci
Shakhawath.Hossain@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04