Halvtidsseminarium • Anna Simonsson: Nya metoder att ta läkemedel till lungorna

2023-12-04

Onsdag 20 december presenterar Anna Simonsson, doktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och SweDeliver, sin forskning med fokus på att utveckla nya metoder att ta läkemedel till lungorna. Välkommen till BMC eller online via Zoom.

Anna Simonsson, doktorand vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet
Anna Simonsson, doktorand vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet

Onsdag 20 december välkomnar SweDeliver till höstterminens fjärde halvtidsseminarium: Anna Simonsson, doktorand vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, presenterar sitt forskningsprojekt Blend state-blend property-blend performance relationships of adhesive mixtures for inhalation powders. Ett arbete där hon i nära samverkan med AstraZeneca utforskar nya metoder att optimera formuleringar för tillförsel av läkemedel till lungorna.

– Vi vill öka möjligheten att med blandningar som förblir stabila hela vägen till exakt tidpunkt för upplösning och upptag administrera den optimala mängden farmaceutiska substanser till lungan. Att lyckas förutsätter kunskap om hur luftvägar, partiklar och flera andra faktorer interagerar, vilket i sin tur är direkt avgörande för om en behandling kommer att ge avsedd effekt. Uppnår vi det vi föresatt oss är jag övertygad om att vi kommer att tillföra viktig kunskap till både forskning och, i förlängningen, kliniskt användbara metoder, säger Anna Simonsson.

Anna Simonsson erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet 2015. Efter masterstudier i farmakognosi vid Londons UCL School of Pharmacy, följde uppdrag som Apotekschef i Norge och Sverige innan hon rekryterades till sin nuvarande doktorandtjänst vid professor Göran Alderborns forskningsmiljö i Läkemedelsteknik.

Vid halvtidsseminariet närvarar kommitté:

  • Alexandra Teleki, Universitetslektor vid Uppsala universitets Institution för farmaci
  • Kyrre Thalberg, Adjungerad professor vid Lunds universitets Institution för livsmedelsteknik.
  • Mikael Ekström, Senior scientific advisor, Ionovo.

FAKTA

MER INFORMATION

KONTAKT

Anna SimonssonAnna Simonsson, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Anna.Simonsson@farmbio.uu.se

Göran Alderborn, professorGöran Alderborn, professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Goran.Alderborn@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08