Kemisk Tidskrift rapporterar från ENABLE-2 och kampen mot bakterierna

2023-12-01

Det senaste numret av magasinet Kemisk Tidskrift riktar strålkastaren mot det växande hotet från bakterierna och forskarna som leder jakten efter nya vapen mot antimikrobiell resistens. På fem sidor möter vi Anders Karlén och Diarmaid Hughes, professorer vid Uppsala universitet, som berättar om det pågående arbetet vid antibiotikaplattformen ENABLE-2.

Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2
Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2

Nästan ett sekel efter att Alexander Fleming upptäckte penicillinet utgör bakterierna åter ett växande hot mot vår globala folkhälsa och i ett rykande färskt nummer rapporterar Kemisk tidskrift direkt från fronten i kampen mot antimikrobiell resistens. Journalisten Marie Alpman tar oss till en rad viktiga initiativ i jakten på nya antibiotika med första anhalt Uppsala Biomedicinskt Centrum och ENABLE-2: Plattformen som ger projektstöd genom antibiotikautvecklingens tidiga faser.

– Ekonomin är det största problemet. Inget av de stora läkemedelsbolagen ser att de kan tjäna pengar på nya antibiotika. Och till skillnad från de offentliga satsningar som gjordes under pandemin handlade den om ett enda virus som man kunde fokusera på. Här handlar det om många olika bakterier med olika egenskaper och många olika typer av infektioner, konstaterar Diarmaid Hughes, professor i medicinsk bakteriologi, som tillsammans med Anders Karlén, professor i datorbaserad läkemedelsdesign, koordinerar arbetet i ENABLE-2.

Anders Karlén och Diarmaid Hughes, ENABLE-2Plattformen, vars tjänster väcker stort intresse bland forskare inom både akademi och industri, accepterade initialt uppdrag från svenska universitet och biotechföretag. Under 2023 öppnades även ett fönster mot Europa, och idag rymmer portföljen projekt hemmahörande i Nederländerna, Nordirland, Skottland och Tyskland. Hittills har totalt sex lovande satsningar fått stöd vid ENABLE-2, och Kemisk tidskrift har besökt Umeå och QureTech Bio AB, där Fredrik Almqvist, professor i kemi vid stadens universitet, utvecklar en ny kemisk struktur som dödar grampositiva bakterier,

– Drömmen är att utveckla grundstrukturen vidare mot infektionstyper som är vanliga inom vården, säger Fredrik Almqvist till Kemisk tidskrift, och berättar även om den upptäckt som ledde forskargruppen på rätt spår och laboratoriearbetet i syfte att öka molekylernas effekt.

Under 2023 genomförde ENABLE-2 även sitt första årsmöte med 40 deltagare från sju länder som besökte Uppsala för att diskutera utveckling av antibiotika och den fortsatta utvecklingen av plattformens befintliga programportfölj.

– Vid mötet togs ett beslut att gå från tidsbegränsade utlysningar till att kontinuerlig välkomna nya ansökningar. Genom att vända oss till akademiska grupper i hela Europa hoppas vi säkerställa att vi fortsätter attrahera ansökningar av absolut högsta kvalitet för vår oberoende kommitté att ta ställning till, säger Anders Karlén vid Uppsala universitets institution för läkemedelskemi.

FAKTA

  • ENABLE-2 är en internationell plattform som erbjuder projektstöd vid utveckling av antibakteriella läkemedel.
  • ENABLE-2 koordineras vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.
  • Kemisk tidskrift ges ut av Svenska Kemisamfundet med 4 nummer per år. Det första numret kom 1887.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders Karlén, ProfessorAnders Karlén, Professor
Koordinator, ENABLE-2
Anders.Karlen@ilk.uu.se

 Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08