Elin Svensson får miljonanslag av Hjärt-Lungfonden

2023-12-01

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Elin Svensson, universitetslektor vid Institutionen för farmaci, som erhåller 1,2 miljoner kronor ur Hjärt-Lungfonden för sin forskning med fokus på farmakometriska modeller som verktyg för att beräkna effekt av behandling mot tuberkulos.

Elin Svensson, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Elin Svensson, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

Elin Svensson, forskare med fokus på farmakometriska modeller applicerade inom Global Hälsa, beviljas av Hjärt-Lungfonden ett treårigt anslag om 1,2 miljoner kronor för sitt projekt Models and markers to predict treatment outcome in tuberculosis – en sjukdom som bara 2021 krävde 1,6 miljoner människors liv.

Centrala teman i Elin Svenssons forskning är biomarkörer för prediktering av behandlingsresultat och optimering av läkemedelsdosering i barn. Flera av projekten ingår i internationella samarbeten, bland dem UNITE4TB som i tidiga november tillkännagav starten av ett program för kliniska studier fas 2B/C i syfte att pröva 14 kombinationer av nio befintliga läkemedel samt två nyutvecklade kandidater mot tuberkulos.

MER INFORMATION

KONTAKT

Elin Svensson, UniversitetslektorElin Svensson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
Elin.Svensson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08