Farmaceutiskt toppmöte fyllde Uppsala Konsert & Kongress

2023-11-30

– Konferensen blev en absolut framgång, konstaterar Christel Bergström, Alexandra Teleki och Caroline Fronczak Alvebratt vid Farmaceutiska fakulteten som just avslutat New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023, det internationella toppmöte som i tre dagar samlat läkemedelsvärlden i Uppsala.

New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023

På onsdagen avslutades den internationella mötesplatsen New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023 som i tre dagar fyllt Uppsala Konsert & Kongress. Totalt har 170 experter från akademi och industri presenterat och tagit del av de senaste vetenskapliga framstegen inom formulering och tillförsel av läkemedel.

– Vi kan bara konstatera att konferensen blev en absolut framgång som ytterligare befäster Uppsalas framskjutna plats på den farmaceutiska kartan. Vi har välkomnat deltagare från hela världen, och med alla inspirerande föreläsningar, diskussioner och mingel som präglat konferensen är jag säker på att alla återvänder hemåt med en mycket positiv känsla, säger Christel Bergström, Professor i molekylär galenisk farmaci och Centrumledare vid SweDeliver.

Konferensen skapades i samarbete mellan SweDeliver, NextBioForm och Nordic POP – tre aktörer som alla axlar bärande roller i att ta de skandinaviska livsvetenskaperna in i en framgångsrik framtid. Till deras prioriterade insatser hör att förbereda en ny generation forskare för ledande positioner, och New Horizons in Drug delivery and Formulations 2023 följde inslagen linje.

Shno Asad, doktorand, Institutionen för farmaci
Shno Asad, doktorand, Institutionen för farmaci

– En röd tråd genom hela konferensen har varit att ge våra juniora forskare utrymme till interaktion och inte minst att själva kliva fram. Hit hör två mycket lyckade postersessioner där de presenterat sin egen forskning, och jag vill gärna lyfta Shno Asad, doktorand vid Institutionen för farmaci, som erhöll en Poster Award för sitt arbete Actively Targeted Magnetic Nanoparticles via Click Chemistry to Dignose Inflammatory Bowel Disease, säger Alexandra Teleki, Universitetslektor och Biträdande centrumledare vid SweDeliver.

Mötets vetenskapliga program rymde även flera Keynote-föreläsare: Bland dem Per Artursson, professor vid Uppsala universitet, som talade på tema Gut feelings 2.0: Navigating Drug Absorption and Delivery in the 3D frontier. Professor Jean-Christophe Leroux vid ETH Zürich belyste 3D-printing of drug eluting devices och från Helsingfors universitet anslöt professor Clare Strachan som vid årets John Sjögren Seminarium föreläste om Sensitive and specific imaging of pharmaceuticals with multimodal nonlinear optics.

– Deltagarna var utan tvekan mycket nöjda med sin vistelse i Uppsala: Från den inledande sessionen om virtuell läkemedelstillförsel via middagen på slottet till konferensens avslutande seminarier. Våra mer långväga gäster gjorde även stora ögon inför den svenska vintern som drog in med full styrka redan den första kvällen, så de tar verkligen med sig en helhetsupplevelse, sammanfattar Caroline Fronczak Alvebratt, forskare vid Institutionen för farmaci och projektledare vid SweDeliver.

MER INFORMATION

FAKTA

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Med Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet som akademiskt nav och 17 industripartners utför SweDeliver forskning kring parenteral, oral och pulmonär tillförsel.

KONTAKT

Christel Bergström, professorChristel Bergström, Professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Alexandra Teleki, Universitetslektor
Bitr. centrumledare, SweDeliver
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

Caroline Fronczak Alvebratt, ForskareCaroline Fronczak Alvebratt, Forskare
Projektledare, SweDeliver
Caroline.Alvebratt@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: SweDeliver, Mikael Wallerstedt m fl.

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08