Stort intresse för U-FOLDs seminarium om Framtidens beroendepolitik

2023-11-24

Tisdag 5 december genomför U-FOLD seminariet Framtidens beroendepolitik • Narkotikautredningen i praktiken och intresset är omfattande. Bara timmar efter att forumet presenterade mötet på sin webbplats återstod endast ett fåtal platser i Akademiska Sjukhusets Gunnesal.

Fred Nyberg och Mathias Hallberg, U-FOLD och Uppsala universitet
Fred Nyberg och Mathias Hallberg, U-FOLD

– Vår ambition har redan från start varit att göra U-FOLD till en stark regional plattform med nationell relevans. Ett viktigt verktyg är våra arenor för dialog kring aktuella utmaningar inom beroendeområdet, och att vi idag lockar deltagare från hela landet till Uppsala är ett kvitto på att vårt arbete är både nödvändigt och framgångsrikt, säger Fred Nyberg, grundare och senior rådgivare vid U-FOLD.

Vid seminariet 5 december sätter forumet fokus på den högaktuella Narkotikautredningen och de åtgärder som rekommenderats för hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska förenas med effektivt förebyggande arbete, god missbruks- och beroendevård och insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

–  Med tanke på ämnets aktualitet och stora relevans för både forskning, profession och politiker hade vi sannolikt kunnat fylla en betydligt större lokal. I det här fallet bedömer vi dock att Gunnesalen erbjuder ett perfekt format för att skapa de samtal som kan bidra till arbetet att ta ut rätt riktning framåt, konstaterar Mathias Hallberg, ordförande i U-FOLD och professor i molekylär beroendeforskning.

U-FOLD seminarium i aulan
U-FOLD-seminarium 2022 i Universitetsaulan

Vid mötet deltar bland annat Peter Moilanen, Chef vid Narkotikapolitiskt Center som ger aspekter på framtidens narkotikapolitik. Seminariet gästas även av Sofie Ahlholm, Folkhälsostrateg vid Norrtälje kommun som talar om tidiga skyddsfaktorer runt barn och unga som kan minska risken för ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Programmet avslutas med panelsamtalet Vägen framåt, där bland andra Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD), politiker i Uppsala kommun deltar.

– Vi erbjuder en stark laguppställning och att det med lite mer än en vecka kvar till seminariet enbart återstår ströplatser är naturligtvis mycket glädjande. Lika betydelsefullt är den stora professionella och geografiska bredd vi ser bland anmälningarna som samlar representanter för bland annat forskning, offentlig sektor, brukarorganisationer och industri. Blir mötet den framgång vi hoppas är det mycket möjligt att vi återkommer i ämnet efter årsskiftet, säger Fred Nyberg.

FAKTA U-FOLD

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar ett tjugotal regionala organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg Mathias Hallberg, Ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred NybergFred Nyberg, Senior rådgivare, U-FOLD
Professor em, Uppsala universitet
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Stewen Quigley m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08