Ny studie ska ge verktyg för effektivare antibiotikautveckling

2023-11-21

Det europeiska initiativet COMBINE har inlett en valideringsstudie av en modell med potential att effektivisera tester och utveckling av nya antibiotika. ”Vi ser fram mot att inom överskådlig tid erbjuda verktyget till aktörer som arbetar med fokus på antimikrobiell resistens” säger Lena Friberg, Professor vid Institutionen för farmaci med en ledande roll i COMBINE.

Lena Friberg och Anders Karlén, Farmaceutiska fakulteten & COMBINE
Lena Friberg och Anders Karlén, Farmaceutiska fakulteten & COMBINE

Idag pågår en rad internationella samarbeten med målbild att bromsa den accelererande antibiotikaresistensen. Till de centrala utmaningarna hör att skapa verktyg som underlättar utveckling av nya läkemedel, och i veckan meddelade det paneuropeiska initiativet COMBINE att de inlett en valideringsstudie av den djurmodell för lunginflammation de standardiserat i syfte att effektivisera tester och utveckling av framtida antibiotika.

Anders Karlén, koordinator för COMBINE
Anders Karlén, koordinator för COMBINE

– En mycket viktig del av vårt uppdrag är att bidra till utveckling av standardiserade metoder och att tillgängliggöra dem för alla aktörer som engagerar sig i att fylla pipelinen med nya antibiotika – och det inspirerar oss att ingå denna gemenskap av intressenter som outtröttligt arbetar för att bekämpa de utmaningar som  följer med antimikrobiell resistens, säger Anders Karlén, koordinator för COMBINE och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet.

COMBINE, ett europeiskt samarbete med elva partners från akademi och läkemedelsindustri, utför valideringsstudien i samarbete med CARB-X, CAIRD, iiCON och Pharmacology Discovery Services, fyra ledande aktörer inom antibiotikaområdet. För att säkerställa reproducerbarhet kommer parallella in vivo experiment att genomföras vid Statens Serum Institut i Danmark, Paul-Erlich Insititut i Tyskland och det globala läkemedelsföretaget GSK.

Lena Friberg, professor vid Uppsala universitet
Lena Friberg, professor, Uppsala universitet

"Det protokoll COMBINE utvecklat för modellen fungerar bra med de isolat och antibiotika som hittills prövats. Inom ramarna för de nu pågående studierna räknar vi med att fullt ut karakterisera modellen och ser fram mot att inom överskådlig tid erbjuda verktyget till de aktörer som arbetar med fokus på antimikrobiell resistens, säger Lena Friberg, professor vid Uppsala universitet, som leder COMBINEs arbete med fokus på translation.

FAKTA

  • The Collaboration for Prevention and Treatment of Multi-Drug Resistant Bacterial Infections (COMBINE) är ett europeiskt samarbete med elva partners från akademi och läkemedelsindustri som tillsammans banar väg för effektivare utveckling av nya antibiotika.
  • Anders Karlén, professor vid Uppsala universitet, är koordinator för COMBINE som bland annat tillhandahåller koordinering och stöd över hela den IMI-finansierade AMR Acceleratorn.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders KarlénAnders Karlén, Professor, Koordinator
COMBINE, Uppsala universitet
Anders.Karlen@ilk.uu.se

Lena FribergLena Friberg, professor
COMBINE, Uppsala universitet
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Text: Josepine Fernow​, Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08