InDevelop-anslag till Thomas Dorlos forskning om försummade hudsjukdomar

2023-11-17

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Thomas Dorlo, universitetslektor i Farmakometri, som erhåller 207 600 kronor ur InDevelops u-landsfond. Anslaget ska finansiera utveckling av säkrare och mer effektiva behandlingsmöjligheter mot hudsjukdomen kutan leishmaniasis.

Thomas Dorlo, universitetslektor i Farmakometri
Thomas Dorlo, universitetslektor, Uppsala universitet

Thomas Dorlo, universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten, erhåller 207 600 kronor ur Stiftelsen InDevelops u-landsfond. Anslaget möjliggör utvecklad kapacitet att kliniskt pröva en ny doseringsregim för behandling av barn som drabbats av hudsjukdomen kutan leishmaniasis.

– I Etiopien, där vi genomför vår studie, orsakas sjukdomen av parasiten Leishmania aethiopica. Den orsakar allvarliga hudskador och är svårbehandlad, i synnerhet hos barn. Världshälsoorganisationen betecknar sjukdomen som ”försummad”, vilket innebär en allvarlig brist på läkemedelsutveckling, men nu har vårt forskarteam Farmakometri för Global Hälsa skapat en ny pediatrisk doseringsregim för läkemedlet Miltefosin, säger Thomas Dorlo.

Redan 2022 valde Vetenskapsrådet att investera 2,4 miljoner kronor i Thomas Dorlos forskning kring precisionsmedicinska verktyg mot tropiska parasitsjukdomar, då med fokus på Visceral leishmaniasis. I det nya projektet, OPTIMILEISH-studien, samarbetar Thomas Dorlo med forskare från Addis Abeba (ET), Antwerpen (BE) och Amsterdam (NL).

– Det råder akut brist på effektiva och säkra behandlingar för dessa förbisedda, fattigdomsrelaterade och stigmatiserande sjukdomar. Att InDevelop och Vetenskapsrådet väljer att finansiera vår forskning är mycket välkomna besked i arbetet att utveckla bättre behandlingsmöjligheter för en oerhört utsatt patientgrupp, säger Thomas Dorlo.

FAKTA

  • InDevelops u-landsfond stödjer forskning och utvecklingsarbete för långsiktig kunskapsuppbyggnad om hälso- och sjukvård i utvecklingsländer.
  • OPTIMILEISH-studien (OPTImizing MIltefosine treatment for Cutaneous LEISHmaniasis patients) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, All Africa Leprosy, Tuberculosis and Rehabilitation Training Center (ET), Armauer Hansen Research Institute (ET), Institute of Tropical Medicine (BE) och Netherlands Cancer Institute (NL).

MER INFORMATION

KONTAKT

Thomas Dorlo, UniversitetslektorThomas Dorlo, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
Thomas.Dorlo@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Institutionen för farmaci m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08