Cancerfonden anslår 6,75 miljoner till Anna Orlova och Lena Friberg

2023-11-15

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Anna Orlova och Lena Friberg som beviljas totalt 6,75 miljoner kronor av Cancerfonden för forskning med fokus på diagnostik och terapi av Prostatacancer samt patientrapporterat mående under behandling.

Anna Orlova och Lena Friberg, Farmaceutiska fakulteten
Anna Orlova och Lena Friberg, Farmaceutiska fakulteten

Cancerfonden har meddelat resultatet av höstens utlysning och investerar totalt 6,75 miljoner kronor i forskning vid Farmaceutiska fakulteten. Anna Orlova, professor vid Institutionen för läkemedelskemi, erhåller 3,75 miljoner kronor för projektet Theranostics for prostate cancer: Combined targeted radionuclide imaging and therapy, en utveckling av ett redan pågående arbete med fokus på tidig diagnos och behandling av prostatacancer.

Ulrika Rosenström och Ayman Abousayed
Ulrika Rosenström och Ayman Abousayed

– Vår grupp har tillsammans med universitetslektor Ulrika Rosenström utvecklat bispecifika peptider som binder till två målmolekyler som bildas vid olika stadier av prostatacancer och möjliggör avbildning och behandling av metastaserad prostatacancer, vilket vår tidigare doktorand Ayman Abousayed utvärderat prekliniskt. Just nu genomför vi en Fas 1-studie med mycket lovande resultat, och ska med Cancerfondens generösa anslag rekrytera en postdoc i syfte att tillföra vår metod dess terapuetiska dimension, berättar Anna Orlova.

Lena Friberg, professor vid Institutionen för farmaci, erhåller 3 miljoner kronor till projektet Modelinformed and patientfocused strategies to guide the dosage of anticancer drugs – en studie av cancerpatienters mående under långvariga behandlingar.

– Krasst uttryckt så vet vi att många patienter värderar en bra sista tid i livet högre än en extra månad präglad av svåra smärtor. Det gör upplevd livskvalitet i samband med cancerterapi till en allt mer prioriterad aspekt vid utveckling och användning av nya läkemedel, och vi ska därför via enkätdata analysera studiedeltagarnas självrapporterade utfallsmått, säger Lena Friberg.

I en parallell studie ska Lena Fribergs grupp också undersöka möjligheten att använda tumörprodukter i blodet för att redan tidigt i en behandling analysera hur enskilda vårdtagare svarar mot en terapi.

Centanni, Liu och Ibrahim
Maddalena Centanni, Eman Ibrahim och Han Liu

– Tre av våra doktorander, Maddalena Centanni, Eman Ibrahim och Han Liu, har gjort ett utmärkt förarbete med de preliminära resultat som ligger till grund för vårt stundande arbete. Något som är extra betydelsefullt då vi erhåller finansiering från Cancerfonden och indirekt alla de bidragsgivare som generöst väljer att fortsätta stötta forskningen trots tuffare ekonomiska förutsättningar, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Lena Friberg.

FAKTA

  • Cancerfonden delar i den aktuella utlysningen ut 740 miljoner kronor till 224 forskningsprojekt

MER INFORMATION

KONTAKT

Anna Orlova, ProfessorAnna Orlova, professor
Institutionen för läkemedelskemi
Anna.Orlova@ilk.uu.se

Lena Friberg, professorLena Friberg, professor
Institutionen för farmaci 
Lena.Friberg@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08