Banbrytande forskning öppnar för behandling av Parkinsons sjukdom

2023-11-06

I en ny artikel i Nature Communications identifierar forskare vid Uppsala universitet och KI prosaposin som möjlig måltavla för läkemedel och behandling av Parkinsons sjukdom. ”Våra resultat öppnar dörrarna till en spännande framtid för forskning kring Parkinsons sjukdom, konstaterar Per Andrén och Ibrahim Kaya, forskare vid Uppsala universitet.

Per Andrén, professor i  Avbildande masspektrometri
Per Andrén, professor i  Avbildande masspektrometri

Aktuell forskning vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet visar att ökade nivåer av prosaposin (PSAP) – ett protein som påverkar lipidmetabolism – kan motverka Parkinsons sjukdom. I analyser av blodplasma och cerebrospinalvätska från patienter med Parkinsons sjukdom spårar forskarna förändrade nivåer av PSAP, vilka i sin tur korrelerar med patienternas motoriska funktionsnedsättningar. I musmodeller iakttogs vidare att brist på PSAP orsakar beteendeförändringar och en omkonfigurering av lipidmetabolism i hjärnan

– Vi ser också förändrade PSAP-nivåer i post-mortem hjärna från Parkinsons-patienter och kan även koppla varianter av proteinet till Parkinsons sjukdom. Våra resultat utpekar därmed PSAP som potentiell måltavla för utveckling av nya läkemedel och behandling av Parkinsons sjukdom, vilket öppnar dörrarna till en spännande framtid för forskning kring Parkinsons sjukdom, konstaterar Per Andrén, professor i  Avbildande masspektrometri vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

Studien är utförd i samarbete mellan Per Andren och Ibrahim Kaya vid Uppsala universitet och Per Svenningssons forskargrupp vid Karolinska Institutets Institution för Klinisk neurovetenskap. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

FAKTA

  • Med transgena musmodeller fann forskarna att dopaminerga PSAP-deficienta möss uppvisar beteendeavvikelser inklusive hypolocomotion och depression/ångestliknande symtom.
  • Spatial lipidomics med MALDI-Fourier-transformjon cyklotronresonans MSI avslöjade en ackumulering av mycket omättade och förkortade glycerofosfolipider och minskning av sfingolipider i hjärnan hos  dessa möss.
  • Överuttryck av PSAP via AAV och inkapslad cellbioleverans skyddad mot 6-OHDA och α-synukleintoxicitet hos vildtypsgnagare.
  • Fynden indikerar att PSAP kan upprätthålla dopaminerg lipidhomeostas, som är oreglerad vid Parkinsons sjukdom, och motverka experimentell parkinsonism.

MER INFORMATION

KONTAKT

KONTAKTa Per AndrénPer Andrén, professor
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se

Ibrahim Kaya, forskareIbrahim Kaya, forskare
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
Ibrahim.Kaya@uu.se

text, Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08