Vetenskapsrådet anslår 14 Mkr till forskare vid institutionen för farmaci

2023-11-01

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Christel Bergström, Greta Hultqvist, Per Larsson och Alexandra Teleki, forskare vid Uppsala universitets Institution för farmaci, som erhåller totalt 14,2 miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning Medicin och Hälsa 2023.

Christel Bergström, Greta Hultqvist, Per Larsson och Alexandra Teleki
Greta Hultqvist, Per Larsson, Alexandra Teleki och Christel Bergström

Vetenskapsrådet har offentliggjort utfallet av årets utlysning i Medicin och Hälsa: Bland totalt 897 sökande tillfaller fyra anslag om sammanlagt 14,2 miljoner kronor forskare vid Farmaceutiska fakulteten och Institutionen för Farmaci.

– Det är inspirerande för oss alla att se våra unga forskare lyckas så väl i den knivskarpa konkurrens som omger Vetenskapsrådets utlysningar. Deras framgångar bekräftar också att ansökningarna håller högsta kvalitet med forskningsfokus längs den absoluta frontlinjen, vilket i sin tur håller alla dörrar öppna för fortsatt goda resultat, konstaterar Lena Friberg, prefekt vid Institutionen för Farmaci.

Greta Hultqvist, Universitetslektor och forskare med fokus på biologiska läkemedel, beviljas 2,4 miljoner kronor till projektet Ökad nedbrytning av amyloid beta som behandlingsstrategi för Alzheimers sjukdom. I sitt arbete ska gruppen med hjälp av proteinläkemedel och genterapi öka uttrycket av ett kroppseget enzym med kapacitet att bryta ned de amyloid beta som aggregerar vid Alzheimers sjukdom.

Greta Hultqvist, Universitetslektor
Greta Hultqvist, Universitetslektor

– Vårt mål är att bidra till nya behandlingar som hindrar Alzheimers sjukdom från att förvärras, och med långsiktig finansiering kommer tryggheten att våga fullfölja lovande spår. I december erhöll vi ett miljonanslag från Alzheimerfonden, och med Vetenskapsrådets generösa anslag har vi nu den grund vi behöver för att planera långsiktigt, säger Greta Hultqvist.

Per Larsson, universitetslektor och forskare i läkemedelsformulering, erhåller 4,8 miljoner kronor till projektet Utveckling av permeabilitetshöjare för oral administrering av peptidläkemedel. Inom ramarna för arbetet ska gruppen utveckla nya molekyler som förmår öka mängden – främst peptidbaserade – läkemedel som når blodet vid oral administrering.

– Lyckas vi kan det möjliggöra betydligt effektivare behandling av en rad sjukdomar, och Vetenskapsrådets anslag ger oss resurser att titta bredare på varför vissa molekyler fungerar som permeabilitetshöjare medan andra är helt ineffektiva, liksom hur samspelet med läkemedelsmolekyler och tarmmiljö i övrigt inverkar, säger Per Larsson.

Alexandra Teleki, docent och universitetslektor som nyligen beviljades Stiftelsen för Strategisk Forsknings anslag för ett Industridoktorandprojekt, erhåller 4,8 miljoner kronor till projektet Medicinteknisk enhet med mikronålar och långvarig läkemedelsleverans för behandling av vaginala kvinnosjukdomar. I arbetet ska gruppen kombinera 3D-skriva vaginalringar och mikronål-teknik i syfte att möjliggöra effektiva och långtidsverkande behandlingar av en rad kvinnosjukdomar.

Alexandra Teleki, docent & universitetslektor
Alexandra Teleki, docent & universitetslektor

– Att motta ett anslag från Vetenskapsrådet är en stor ära och en viktig milstolpe i den akademiska karriären. Med pengarna ska vi rekrytera en doktorand, vilket är nästa steg i att etablera vår forskningsstrimma för utveckling av vaginala läkemedelsberedningar, en utmaning vi antar i samverkan med Mia Phillipson och Matts Olovsson vid Uppsala universitet, Juan Du vid Karolinska Institutet och Natasa Skalko-Basnet, The Arctic University of Norway.

Christel Bergström, professor i professor i molekylär galenisk farmaci, erhåller 2,167 miljoner kronor till projektet En småskalig modell av tarmen för optimering av orala läkemedel. Med anslaget som utbetalas år 2024-2026 ska gruppen utveckla en modell av relevans för både oral läkemedelstillförsel och 3R – Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök.

FAKTA

  • Vetenskapsrådet beviljar i de utlysningen Medicin och hälsa totalt 1,26 miljarder kronor för åren 2023–2028.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christel Bergström, professor
Institutionen för farmaci
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Greta Hultqvist, universitetslektor
Institutionen för farmaci
Greta.Hultqvist@farmaci.uu.se

Per Larsson, UniversitetslektorPer Larsson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
per.r.larsson@uu.se

Alexandra Teleki, docent/universitetslektor
Institutionen för farmaci
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08