Halvtidsseminarium med Marco Tjakra: Artificial colonic mucus for studies of the mucus absorption barrier in vitro

2023-10-13

Onsdag 25 oktober presenterar Marco Tjakra, doktorand vid Institutionen för farmaci och SweDeliver, sin forskning om läkemedelsupplösning, diffusion och upptagning från den mänskliga tjocktarmen med fokus på tjocktarmens slemlager. Välkommen till BMC eller online via Zoom.

Marco Tjakra SweDeliver

SweDeliver, nationellt centrum för forskning inom läkemedelstillförsel, genomför under höstterminen 2023 fyra halvtidsseminarier. Onsdag 25 oktober presenterar Marco Tjakra, doktorand vid Institutionen för farmaci, sitt forskningsprojekt Diffusions-, lösnings- och frisättningsmekanismer för beredningsformer som tillför läkemedel till tjocktarmen: betydelsen av tjocktarmens slemlager som barriär för läkemedelsabsorption som utförs inom ramarna för COLOTAN.

– Tjocktarmens slemlager har en unik struktur som gör att det kan fungera som barriär mot upptagning av läkemedel, men också nyttjas som reservoar vid användning av muko-bindande läkemedelstransportörer. Alltjämt finns utmaningar kring specificitet och frisättning i kombination med låg löslighet av läkemedel och mikrobiell interferens, och via detta projekt hoppas vi tillföra ny kunskap om läkemedelsupplösning, diffusion och upptagning från den mänskliga tjocktarmen med fokus på tjocktarmens slemlager, säger Marco Tjakra.

Marco Tjakra research
Marco Tjakras forskning, illustration: SweDeliver

Arbetet ska på sikt ge underlag till utformning av beslutsscheman för läkemedelstillförsel i tjocktarmen samt förbättrade in silico modeller för läkemedelsabsorption från tjocktarmen. Resultatet kommer också att vara relevant för bland annat närings- och kostvetenskaper, då tjocktarmens slemlager även fungerar som barriär för näringsupptagsprocesser.

Marco Tjakra rekryterades till Uppsala universitet och Lab Bergström 2021. Han har tidigare studerat biomedicinsk teknik vid Chongqings universitet i Kina och erhöll sin civilingenjörsexamen 2020. Hans tidigare forskning omfattar signalvägar i den neurovaskulära enheten med koppling till hemodynamisk kraft och toxikologi. Vid Atma Jaya Catholic University of Indonesia studerade han antimikrobiella föreningar från eterisk olja i syfte att att motverka orala biofilmalstrande bakterier.

Vid Marco Tjakras halvtidsseminarium närvarar kommitté:

  • Michael Gradzielski, Professor i Physical Chemistry and Molecular Material Sciences, Technical University of Berlin
  • Sonja Visentin, Associate Professor i Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Turin
  • Christer Tannergren, Doctor i Biopharmaceutics and Principal Scientist in Biopharmaceutics AstraZeneca

FAKTA

MER INFORMATION

KONTAKT

​Marco Tjakra, doktorandMarco Tjakra, doktorand
Institutionen för farmaci
marco.tjakra@farmaci.uu.se

christel bergströmChristel Bergström, professor
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04