Vinnova delfinansierar samarbete mellan SweDeliver, Emplicure AB och Uppsala universitet

2023-09-18

Emplicure AB, industripartner i SweDeliver, erhåller ett forskningsbidrag på 1 miljon kronor från Vinnova som delfinansiering av ett projekt med fokus på läkemedelstillförsel vid behandling av opioidberoende och smärta.

Håkan Engqvist, VD vid Emplicure AB och Christel Bergström, Centrumledare vid SweDeliver
Håkan Engqvist, VD, Emplicure AB och Christel Bergström, Centrumledare, SweDeliver

Förskrivning av opioider rymmer en ofrånkomlig risk för missbruk, vilket i sin tur kan utgöra startpunkt för en livslång kamp mot beroende. Behovet av effektiva verktyg att hindra missbruk och överdosering är akut, och i projektet Keramisk läkemedelsbärare för missbrukssäkrad läkemedelsleverans ska Emplicure AB – tillsammans med forskare vid Uppsala universitet och finansiellt stöd från Vinnova – utveckla en formulering och tillverkningsmetod för mekaniskt hårda läkemedelsladdade keramiska bärare med avsedd användning för opioidberoende eller måttlig till svår smärta.

Håkan Engqvist, VD, Emplicure AB
Håkan Engqvist, VD, Emplicure AB

– Vi är mycket glada över Vinnovas viktiga bidrag till den fortsatta utvecklingen av vårt biokeramiska material och samarbetet inom forsknings- och kompetenscentret SweDeliver som på ett mycket bra sätt stärker kunskapsutbytet kring läkemedelstillförsel, säger Håkan Engqvist, VD vid Emplicure AB.

Med en total projektbudget på 2,6 miljoner kronor, varav Vinnova bidrar med 1 miljon kronor, ska arbetet utföras vid Emplicure AB i nära samverkan med forskare vid SweDeliver och Uppsala Universitets Institution för materialvetenskap.

– Vinnovas finansiella förstärkning till SweDelivers konsortium ger ytterligare möjligheter att bedriva innovationsnära forskning av stor vikt och nytta för patienter som idag står utan optimal behandling, konstaterar Christel Bergström, Centrumledare vid SweDeliver och professor vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet

FAKTA EMPLICURE AB

  • Använder patenterad biokeramisk teknologi för att utveckla innovativa och effektiva produkter för att hjälpa konsumenter och patienter till förhöjd livskvalitet.
  • Inom området läkemedel utvecklas säkrare och missbruksförsvårande behandlingar mot opioidberoende och smärta.

MER INFORMATION

KONTAKT

​Christel BergströmChristel Bergström, professor
Centrumledare, SweDeliver
Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se

Håkan Engqvist, VDHåkan Engqvist, VD
Emplicure AB
Hakan.Engqvist@emplicure.com

text: Anna Franzén​, Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt a o

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04