Ny studie ska ge effektivare behandling vid primär levercancer

2023-09-11

I ett tvärvetenskapligt samarbete söker forskare och läkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset nya vägar att behandla primär levercancer, världens idag näst dödligaste tumörsjukdom. ”Jag är övertygad om att vi kommer att leverera resultat som möjliggör tidigare diagnos och förbättrad överlevnad” säger Hans Lennernäs professor i biofarmaci.

Hans Lennernäs, Jenny Nilsson (Lab Hedeland), Femke Heindryckx och Mikael Hedeland
Hans Lennernäs, Jenny Nilsson (Lab Hedeland), Femke Heindryckx och Mikael Hedeland

Cancer i gallvägar och lever blir en allt större utmaning i hela världen. Hit hör primär levercancer, en svårartad sjukdom som ofta uppstår i redan skadade levrar och diagnosticeras först i ett skede där behandling sällan bromsar förloppet mer än några månader. Idag är det den näst dödligaste tumörformen, men nu har forskare vid Uppsala universitet i ett samarbete med Akademiska sjukhuset inlett en studie som förväntas ge helt nya terapeutiska möjligheter.

– Primär levercancer drabbar ofta redan hårt prövade människor och behandlas traditionellt med doxorubicin vilket kan orsaka fruktansvärda biverkningar. Sedan en tid har Akademiska sjukhuset av tillgänglighetsskäl övergått till idarubicin, och genom att analysera vävnadsprover från patienter hoppas vi identifiera prediktorer som kan vägleda vården genom behandling och dosering med målet att optimera den terapeutiska effekten, säger Hans Lennernäs, professor i biofarmaci vid Uppsala universitet.

Charlotte Ebeling Barbier leder studien
Charlotte Ebeling Barbier leder studien

Den aktuella studien förenar en rad forskningsmiljöer vid Uppsalas farmaceutiska och medicinska fakulteter: I arbetsgruppen ingår bland andra Charlotte Ebeling Barbier, institutionen för kirurgiska vetenskaper, som leder studien och utför interventionell radiologi. Femke Heindryckx vid institutionen för medicinsk cellbiologi kartlägger hur blodplättar som äntrar en cancersjuk lever kan påverka tumörtillväxt och metastaser, och vid institutionen för läkemedelskemi söker professor Mikael Hedeland och hans team ny kunskap om sambanden mellan läkemedelsinducerad celldöd och metabolism.

– Vi har bearbetat tre cellinjer baserade på tumörprover med både doxorubicin och idarubicin, och våra resultat antyder att tillsättning av fleromättade fettsyror kan bidra till ökad celldöd vid behandling av levercancer. Härnäst ska vi i samarbete med Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, granska proteiner och mindre molekyler, och det är stimulerande att se vår kompetens i analytisk farmaceutisk kemi tillföra så relevanta värden i detta tvärvetenskapliga och oerhört viktiga arbete, konstaterar Mikael Hedeland.

Behandling av cancer i levern utförs ofta lokalt via injektion i ljumsken. Läkemedlet transporteras vidare till tumören i en emulsion bestående av vatten och olja, alternativt med hjälp av mikropartiklar laddade med den aktiva substansen. Till studiens centrala uppgifter hör att fastslå hur dessa två metoder bör tillämpas för att optimera koncentrationen av celldödande substanser i tumörvävnaden, något som just nu utförs av David Dahlgren, forskare i translationell läkemedelsutveckling vid Hans Lennernäs laboratorium.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci
Hans Lennernäs, professor i biofarmaci

– Vi befinner oss i ett stort och komplext projekt som inte vore genomförbart utan den interdisciplinära och generösa samverkan som präglar Uppsalas vetenskapsområde för medicin och farmaci och Akademiska sjukhuset. Fortfarande återstår mycket arbete, men jag är övertygad om att vi inom överskådlig framtid kommer att presentera resultat som möjliggör tidigare diagnos, individualiserad behandling och framför allt påtagligt förbättrad överlevnadsgrad, säger Hans Lennernäs.

FAKTA

  • Varje år insjuknar 780 000 människor i primär levercancer och 745 000 dör av sjukdomen.
  • Vid Akademiska sjukhuset behandlas sjukdomen idag med injektion av idarubicin.
  • I den aktuella studien deltar Hans Lennernäs, Mikael Hedeland, David Dahlgren, Ulrika Simonsson, Erik Sjögren, David Balgoma, Jenny Nilsson, Mikael Engskog, Håkan Ahlström, Angeliki Dimopoulou Creusen, Charlotte Ebeling Barbier, Femke Heindryckx, Ulf Johnson, Jaafar Khaled, Fredrik Kullenberg, Rickard Nyman, Fredrik Rorsman, Sofi Sennefelt Nyman, Reza Sheikhi och Alkwin Wanders.

MER INFORMATION

KONTAKT

Hans LennernäsHans Lennernäs, Professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Hans.Lennernas@farmbio.uu.se

Mikael HedelandMikael Hedeland, Professor
Institutionen för läkemedelskemi
Mikael.Hedeland@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt. privat, Humboldt-Universität zu Berlin

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04