Framgångsrikt möte om tuberkulos får fortsättning i Litauen

2023-09-07

Med konferensen Tuberculosis in the Baltic region samlade Uppsala universitet representanter för ett tiotal länder på Campus Gotland för att sätta fokus på ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. ”Mötet gav viktig energi och lade förhoppningsvis grunden till en ny och viktig tradition” konstaterar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik.

Askar Yedilbayev, WHO, Urika Simonsson, Uppsala universitet och Andreas Diacon, TASK
Askar Yedilbayev, WHO, Urika Simonsson, Uppsala universitet och Andreas Diacon, TASK

Tuberkulos – den smittsamma infektionssjukdom som framför allt drabbar lungorna – är åter på global frammarsch. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) diagnostiseras varje år fler än sex miljoner människor med tuberkulos och 1,6 miljoner dör av sjukdomen. Med tuberkelbakteriens snabba spridning och accelererande läkemedelsresistens sätts dessutom tidigare geografiska barriärer effektivt ur spel. Nu växer hotbilden runt Östersjön och i sena juni inbjöd Uppsala universitet till internationell konferens på Campus Gotland.

– Vi står inför en situation som kräver enad mobilisering av all tillgänglig kompetens, och intresset för mötet visar att det här är en utmaning som tas på största allvar. Vi välkomnade representanter för forskning och vård i samtliga Östersjöländer – Ryssland undantaget – vilket resulterade i en aktuell lägesbild av resurser, behov och strategier i hela regionen. Något som i sin tur ledde till såväl engagerade diskussioner som en tydlig riktning framåt, konstaterar Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik och initiativtagare till konferensen.

Askar Yedilbayev representerade WHO
Askar Yedilbayev representerade WHO

På plats i Visby var också en delegat från Ukraina som redogjorde för krigets inverkan på landets förutsättningar att hantera sjukdomsspridningen. Från Sydafrika, ett av världens svårast drabbade länder, deltog Andreas Diacon, vetenskaplig ledare vid forskningsinstitutet TASK som nyligen etablerade en första forskningsklinik i Europa. Världshälsoorganisationen representerades av Askar Yedilbayev som presenterade WHO:s globala riktlinjer och program för en värld fri från tuberkulos.

– Att Världshälsoorganisationen idag rankar tuberkulos som ett av de tre främsta hoten mot den globala folkhälsan är starkt bidragande till att sjukdomen tar allt större plats på samhällets radar: Sedan en tid intar Uppsala universitet en central roll i de multinationella konsortierna UNITE4TB, ERA4TB och COMBINE. Även läkemedelsindustrin visar tydligt engagemang, och förhoppningsvis ser vi början till den internationella kraftsamling som krävs för att åstadkomma nya antibiotika och individualiserade behandlingar, säger Ulrika Simonsson.

Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar har 74 miljoner liv räddats sedan år 2000 som ett direkt resultat av de världsomfattande insatserna för att utrota tuberkulos. Likväl återstår mycket arbete, och i WHO Global Tuberculosis Report 2022 fastlås behovet av ”solidaritet, beslutsamhet, innovation och rättvis användning av verktyg för att övervinna allvarliga hälsohot”. Fredag 22 september genomför FN:s generalförsamling ett toppmöte med fokus på kampen mot sjukdomen, och redan nu pågår förberedelser för att ta sommarens Gotländska kunskapsutbyte till nästa nivå.

Konferensdeltagare på plats i Visby
Konferensdeltagare på plats i Visby

– Att samla fältet fysiskt ger viktig energi åt befintliga samarbeten samtidigt som det är ett tillfälle att lyfta aktuella frågeställningar, identifiera nya beröringspunkter och bygga interdisciplinära nätverk. Flera av de ämnen vi fokuserade på i Visby räknar vi med att återkomma till inom ramarna för TBnet:s pågående seminarieserie. Dessutom uttryckte konferensdeltagarna ett tydligt intresse att ses igen, så nästa gång möts vi i Litauen vilket förhoppningsvis innebär att Uppsala universitet lagt grunden till en ny och viktig tradition.

FAKTA

  • Tuberculosis in the Baltic region • Moving into a new era arrangerades av Uppsala universitet i samarbete med Research Center Borstel (DE)
  • Konferensen ägde rum 19–20 Juni 2023 i Visby, Gotland

MER INFORMATION

KONTAKT

Ulrika SimonssonUlrika Simonsson, Professor
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet
ulrika.simonsson@farmbio.uu.se

 text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt,, Ulrika Simonsson

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04