NorDoc Summer School tar en ny generation antibiotikaforskare till Uppsala

2023-08-21

– Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda våra doktorander och postdocs de vetenskapliga utbyten NorDoc Summer School möjliggör, konstaterar Grete Dyb, nytillträdd ordförande i NorDoc Network, under sitt besök vid Uppsala universitet och forskarmötet Antibiotics according to a new generation.

NorDoc Summer School

Tre dagar i sena augusti samlas närmare 120 forskare från tio länder i Uppsala för NorDoc Summer School 2023: En vetenskaplig arena som i år sätter fokus på de utmaningar den accelererande antibiotikaresistensen ställer vårt samhälle inför. Bakom sommarskolan står NorDoc Network, ett snabbt växande konsortium som idag förenar 21 universitet i de nordiska länderna.

– Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda våra doktorander och postdocs de vetenskapliga utbyten NorDoc Summer School rymmer. Här får de tillfälle att träffas och interagera över nationsgränser såväl som tydliga inblickar i vad akademiska karriärer möjliggör. Att vårt nätverk bara det senaste året expanderat med fyra nya partners stärker ytterligare värdet i våra forskarutbildningar och ger oss anledning att se framåt med stor tillförsikt, konstaterar Grete Dyb, professor vid Universitetet i Oslo och nytillträdd ordförande i NorDoc Network.

Grete Dyb och Anders Backström vid NorDoc 2023
Grete Dyb och Anders Backström vid NorDoc 2023

I Uppsala universitetshus hörsal IX leder Eva Garmendia, projektledare vid Uppsala Antibiotioc Center, en workshop på tema Communicating About Resistance. I sex tvärvetenskapliga konstellationer resonerar ett trettiotal deltagare kring metoder att paketera och förmedla information i syfte att påverka relevanta målgrupper. Diskussionen åskådliggör de skilda förutsättningar som råder i olika kulturer och nationer, men också det starka engagemang som förenar de unga forskarna.

– Att årets sommarskola samlar deltagare även bortom NorDocs primära geografiska område tillför både intressanta frågeställningar och en extra dimension till samtalen. Lägg därtill ett vetenskapligt program som illustrerar den stora bredd som präglar antibiotikaforskningen så har vi ringat in åtminstone några av anledningarna till att mötet hittills är både lyckat och givande, säger Anders Backlund, professor i farmakognosi vid Uppsala universitet.

En trappa upp i Universitetshuset gör sig tjugo doktorander redo att presentera sin forskning vid torsdagens avslutande postersession. Strax utanför Medicinska fakultetsrummet står Aishwarya Pavithram, på besök från Universitetet i Bergen där hon arbetar med fokus på MODY – ett samlingsnamn för flera former av ärftlig diabetes – och analys av olika genvariationers effekt på njurar och lever hos diabetessjuka.

Aishwarya Pavithram, Universitetet i Bergen
Aishwarya Pavithram, Universitetet i Bergen

– Även om jag i min nuvarande forskning inte rör mig på antibiotikafältet är det ett område som fortsätter att fascinera mig. Jag skrev mitt masterarbete i mikrobiologi och under pandemin vaknade mitt intresse på nytt. Att jag dessutom länge velat besöka Uppsala och Karolinska Institutet gjorde beslutet att resa hit enkelt, och jag vet redan nu att jag kommer att ta med mig mycket av värde från NorDoc Summer School, konstaterar Aishwarya Pavithram.

FAKTA

  • NorDoc Summer School 2023  genomförs i Uppsala och Solna, 16–18 augusti
  • Sommarskolan arrangeras i samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, ReAct, Uppsala Antibiotic Center och Uppsala Kommun.
  • NorDoc Network samlar 21 universitet och lärosäten i sex länder.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anders BacklundAnders Backlund, Professor
Uppsala universitet
Anders.Backlund@farmbio.uu.se

text & foto: Magnus Alsne

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08