Elin Svensson erhåller Oscarspriset 2023

2023-08-17

Elin Svensson, universitetslektor vid institutionen för farmaci, tilldelas 2023 års Oscarspris, en utmärkelse som delas ut till yngre, lovande forskare vid Uppsala universitet som ”inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.

Elin Svensson, vinnare av Oscarspriset 2023
Elin Svensson, vinnare av Oscarspriset 2023

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Elin Svensson, lektor och docent i farmakometri med fokus på tuberkulos, till 2023 års Oscarspris. Uppsala universitet fastslår i sin motivering att Elin Svensson:

Oscar II (1829-1907)
Oscar II (1829-1907)

”har etablerat sig som ledande kraft globalt inom tuberkulosforskningen. Hennes arbete med hur kliniska data med hjälp av matematiska modeller kan bearbetas för att optimera läkemedelsbehandlingar har i flera fall lett till förslag och rekommendationer på nya doseringsstrategier för förbättrad terapi, vilka har anammats av läkemedelsmyndigheter. Hon har vidare haft särskilt fokus på att ta fram adekvata doseringar till barn, en patientgrupp som ofta får evidensbaserad dosering först flera år efter att doseringsrekommendationer etablerats för vuxna.”

Oscarspriset delas ut till yngre, lovande forskare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. Priset delas ut i Uppsala universitetsaula den 9 oktober 2023.

FAKTA OSCARSPRISET

  • Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet.
  • Prissumman på 140 000 kr utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare.
  • Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna.

MER INFORMATION

KONTAKT

Elin Svensson, UniversitetslektorElin Svensson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
Elin.Svensson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04