Se U-FOLDs seminarier vid Almedalsveckan online

2023-08-10

Vid sommarens Almedalsvecka var Farmaceutiska fakulteten på plats vid Campus Gotland för att sätta fokus på en rad aktuella samhällsfrågor. Forumet U-FOLD, som gjorde sitt tionde besök i Visby, arrangerade fem seminarier som bland annat belyste droger, psykisk ohälsa och gängkriminalitet. Nu kan du se två av dem online.

seminariet Droger och gängkriminalitet
U-FOLD Seminarium: Droger och gängkriminalitet 

Onsdag 28 juni arrangerade U-FOLD (Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) seminariet Droger, psykisk ohälsa och våld: Ett möte som belyste det väl dokumenterade sambandet mellan mental ohälsa och droger – en riskfaktor för de allt fler unga som mår psykiskt dåligt – såväl som den frekventa förekomsten av narkotika vid mäns våld mot kvinnor.

– Vi vet att barn som växer upp i en familj där missbruk förekommer löper större risk att uppleva eller själva bli utsatta för våld, vilket på sikt kan leda till psykisk ohälsa och drogberoende. Det här pågår överallt i vårt samhälle, och för att upptäcka det måste vi vara uppmärksamma på signaler på våldsutsatthet. Dessutom krävs nationella riktlinjer och ett förstärkt stöd, liksom full finansiering av kvinnofridsområdet, konstaterar Zophia Mellgren, samordnare vid SKR och föreläsare vid seminariet.

Fred Nyberg, U-FOLD, och Zophia Mellgren, SKR
Fred Nyberg, U-FOLD, Zophia Mellgren, SKR

Vid seminariet Droger och gängkriminalitet återupptar U-FOLD tråden från vårens uppmärksammade mötesplatser i Uppsala. I panelen deltar bland annat Sara Heine vid Narkotikapolitiskt Center som redovisar följder vid avkriminalisering av narkotika, och Jale Poljarevius, Underrättelsechef i Polisregion Mitt, som presenterar en aktuell rapport från polisens arbete mot narkotikarelaterad och organiserad brottslighet.

– Till våra iakttagelser hör att den isolering många upplevde i samband med pandemin kan ha bidragit till den ökande psykiska ohälsan. Något som i sin tur kan föranleda ett ökat bruk av narkotika, och vi vet sedan tidigare att med en ökad trafik av till exempel kokain kommer också en ökad grad av våld, säger Jale Poljarevius.

FAKTA

  • Är Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Invigdes i Uppsala 2011 som en regional kraftsamling mot missbrukets utmaningar.
  • Samlar idag ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar för ett bättre samhälle.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: U-FOLD, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04