Christian Benedict får 9,35 danska miljoner för att studera sömn och blodsockernivåer

2023-06-07

Med ett mångmiljonanslag från danska Novo Nordisk Foundation ska sömnforskare Christian Benedict följa 240 personer dygnsvanor i två veckor. En av de frågor han hoppas besvara är hur den ökända kvällsmackan påverkar nattsömnens återhämtande effekt.

Christian Benedict, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Christian Benedict, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet, har av Novo Nordisk Foundation beviljats ett forskningsanslag om 9,35 miljoner danska kronor. Anslaget ska finansiera en studie med fokus på hur störd sömn påverkar blodsockernivåer hos överviktiga personer i riskzonen att utveckla typ 2 diabetes.

– Vi ska med avancerad teknik följa 240 deltagare under två veckor. Under dessa fjorton dagar lever deltagarna sina vanliga liv, vilket kommer att medföra vissa logistiska utmaningar men framför allt förse oss med enorma mängder relevant information. Vår ambition är att bidra till en ökad kunskap om kopplingen mellan sömn, blodsockernivåer och hjärnans hälsa, något som på sikt kan möjliggöra förbättrade interventioner till gagn för personer med ohälsosam vikt, säger Christian Benedict.

I fokus för studien är även vilka konsekvenser förhöjda blodsockernivåer strax innan sänggång – i folkmun benämnt kvällsmackan – har för sömnens återhämtande effekt. Men genom att samla data från fler än 3100 nätter hoppas gruppen också lägga grunden till framtida forskning och analyser av vilka effekter oregelbunden sömn har på vår hälsa.

– År 2014 erhöll vi Novo Nordisk Fondens Excellence Emerging Investigator Grant vilket blev närmast avgörande för att vi – bland annat via ett antal uppmärksammade publiceringar – kunde etablera oss som forskningsmiljö. Nu har vi avancerat till ett Ascending Investigator Grant vilket ger oss precis de förutsättningar vi behöver för att gå in i det här projektet med mycket stora förhoppningar.

FAKTA

  • Novo Nordisk Foundation arbetar med att stimulera fortsatt utveckling av excellenta forskningsledare och att främja nordisk forskning på hög internationell nivå.
  • Novo Nordisk Foundations Ascending Investigator Grant stödjer konsolideringen av begåvade lektorer/docenter med ambitiösa projekt.
  • Christian Benedicts forskargrupp studerar hur störningar i dygnsrytm och sömnförlust påverkar hälsa och prestation med särskilt fokus på samband mellan sömnförlust och ämnesomsättning.

MER INFORMATION

KONTAKT

Christian BenedictChristian Benedict, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Christian.Benedict@farmbio.uu.se

Text: Magnus Alsne

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08