Internationell konferens sätter fokus på tuberkulos i Östersjöregionen

2023-06-01

Två dagar i juni möts forskare och läkare från alla Östersjöländer i Visby för konferensen Tuberculosis in the Baltic region • Moving into a new era: Ett internationellt krafttag för att stoppa tuberkelbakteriens accelererande utbredning i området.

Ulrika Simonsson, Uppsala universitet, och Christoph Lange, Research Center Borstel
Ulrika Simonsson, Uppsala universitet, och Christoph Lange, Research Center Borstel

Tuberkulos är åter på global frammarsch och utgör idag, enligt FN, ett av de tio största hoten mot mänskligheten. Ökande antibiotikaresistens och pågående migration sätter tidigare geografiska barriärer ur spel, och 19-20 juni möts internationell expertis på Gotland för att diskutera befintliga metoder och framtida strategier att hantera den hotbild som på kort tid blivit en realitet i hela Östersjöregionen.

Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik
Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik

– Tuberkelbakteriens accelererande utbredning, inte minst till följd av kriget i Ukraina, försätter oss i ett läge där vi måste mobilisera all tillgänglig kompetens för att stärka prevention och behandling. Att vi nu samlar representanter för alla Östersjöländer – Ryssland undantaget – till samtal ger oss en unik möjlighet att ackumulera och sprida kunskap, förhoppningsvis även långt bortom vår egen region, säger Ulrika Simonsson, professor i farmakokinetik vid Uppsala universitet.

Vid konferensen ger ett urval forskare och läkare aktuella rapporter från vetenskap och vård. På plats i Visby är även Andreas Diacon, professor och vetenskaplig ledare vid TASK – ett internationellt forskningsinstitut med fokus på kliniska prövningar som just nu förbereder en etablering i Europa – liksom Askar Yedilbayev, TB Unit Lead vid WHO Region Europa och en potentiell länk mellan mötesplatsen på Gotland och WHO:s rekommendationer för insatser mot tuberkulos. På deltagarlistan står också en delegation från Research Center Borstel.

– I vårt pågående samarbete med professor Ulrika Simonssons team inom ramarna för UNITE4TB – en IMI-satsning på utveckling av nya verktyg mot tuberkulos – har vi identifierat en rad beröringspunkter: Bland annat det starka engagemang i forskarutbildning som kännetecknar både Uppsala universitet och Research Center Borstel, och som vi väljer att ge en framskjuten position vid sommarens möte, säger Christoph Lange, professor i infektionssjukdomar och medarrangör av konferensens vetenskapliga program.

Den inledande dagen presenterar sex inbjudna juniora forskare sina pågående projekt, varpå utrymmet att bygga nya nätverk fortsätter vid en gemensam middag på Hotel Strand. Ambitionen är att med gemensamma krafter ta ut en hållbar riktning framåt, och intresset att delta är stort. Redan i sena maj var konferensen fullbokad med en omfattande väntelista.

Konferensen äger rum i hjärtat av Östersjöregionen
Konferensen äger rum i hjärtat av Östersjöregionen

– Det är fantastiskt att Uppsala universitet kan bidra på högsta internationella nivå i denna akuta utmaning, och att så många deltagare prioriterar att ta sig till Visby – som har ett viktigt symbolvärde men ligger lite vid sidan av allfarvägen – visar att ämnet engagerar och att vi levererar ett starkt program. Blir sommarens mötesplats den framgång vi siktar på kan det mycket väl innebära början på en ny tradition, konstaterar Albin Tranberg, forskningsassistent vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

FAKTA

  • Tuberculosis in the Baltic region • Moving into a new era arrangeras av Uppsala universitet i samarbete med Research Center Borstel (DE)
  • Konferensen äger rum 19–20 Juni 2023 i Visby, Gotland

MER INFORMATION

KONTAKT 

Ulrika Simonsson, Professor
Uppsala universitet
ulrika.simonsson@farmbio.uu.se

SilhuettAlbin Tranberg, Forskningsassistent 
Uppsala universitet
Albin.Tranberg@farmbio.uu.se

 text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Research Center Borstel

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04