Ansök nu och bli fakultetens 9:e excellenta lärare

2023-05-26

Åtta lärare vid farmaceutiska fakulteten har redan antagits som excellenta lärare vid Uppsala universitet. Nu välkomnar områdesnämnden alla lärare vid vårt vetenskapsområde att ansöka om titeln – som inkluderar en lönehöjning motsvarande docentantagning.

Senast 30 maj 2023 kan du som är lärare vid farmaceutiska fakulteten ansöka om att antas som excellent lärare. Benämningen avser lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet, är kunnig och omtyckt i undervisningssituationen, samt är en pedagogisk ledare med reflekterande förhållningssätt rörande undervisning och didaktik.

Du kan ansöka som är tillsvidare anställd forskande lärare vid Uppsala universitet. Vetenskapsområdet kan också anta en person som är anställd vid Region Uppsala eller av annan huvudman och som i hög grad är aktiv inom undervisning och forskning vid vetenskapsområdet.

Du som är universitetsanställd lärare och antas som excellent lärare erhåller höjd månadslön motsvarande höjning vid docentantagning. När lärare med anställning hos annan huvudman antas som excellent lärare rekommenderar vetenskapsområdet att ersättning utgår i likvärdig omfattning som för universitetsanställd lärare.

Din ansökan ska innehålla:

 • Redogörelse för hur du uppfyller kriterier för antagning till excellent lärare.
 • Meritportfölj inklusive vetenskaplig produktion, pedagogiska- och samverkansmeriter.
 • Intyg från pedagogisk ledare som bekräftar din pedagogiska verksamhet.
 • Intyg från prefekt eller verksamhetschef med stöd för din ansökan.
 • Relevanta bilagor.

Fyll i din ansökan här senast 30 maj 2023

MER INFORMATION

Excellenta lärare vid farmaceutiska fakulteten

2021

 • Jakob Haglöf, institutionen för läkemedelskemi

2020

 • Christian Sköld, institutionen för läkemedelskemi

2017

 • Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi
 • Jörgen Bengtsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

2016

 • Mathias Hallberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

2013

 • Ann-Marie Falk, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Emma Lundkvist, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Maria Swartling, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

text: Magnus Alsne 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08