Startklart för ny kurs med fokus på inhalerade läkemedel

2023-05-25

Hallå där… Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik, som 15 september inviger Pharmaceutical Aerosols, en ny kurs med fokus på inhalerade läkemedel som samlar doktorander och forskare från tre universitet och en rad företag inom den svenska farmacin.

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik Göran Alderborn, professor och medlem i Sweden Inhalation Network

Varför en kurs om inhalerade läkemedel just nu?
– Jag är sedan min tid som projektkoordinator för SDDF – föregångare till SweDeliver – engagerad i Sweden Inhalation Network, en konstellation som förenar närmare 100 medarbetare inom akademi och industri. Sedan starten 2019 har vi konstaterat att vår disciplin präglas av stor kunskap, men också stigande medelålder. Alltså måste vi väcka en ny generations intresse för pulmonär läkemedelstillförsel samtidigt som vi påbörjar en kompetensöverlämning, och här är en utbildning ett naturligt inslag i mixen.

Hur lägger ni upp kursen?
– Vår ambition är att varje deltagare ska få med sig en bred översikt av fältet, och har därför byggt i fyra separata moduler som var och en omfattar tre till fem föreläsningar. Som rubrikerna antyder – till exempel Physiology and pharmacology of the airways – har vi valt ett relativt grundläggande anslag. Föreläsningarna ges online var fjortonde dag innan vi avslutar kursen med en hemuppgift som ska redovisas i sena november.

Inhalerade läkemedel • Fokusområde i SweDeliver
Pulmonär läkemedelstillförsel • I fokus för SweDeliver

Vilket intresse möter ni i er tänkta målgrupp?
– Med tanke på att vi valt att lansera höstens kurs som en pilotomgång kan gensvaret inte beskrivas som annat än anmärkningsvärt positivt. Vi har i nuläget 22 anmälda deltagare varav nio är doktorander eller postdocs – bland dem två från SweDeliver, och även en masterstudent. Resterande kommer från industrin, främst små och medelstora företag men även AstraZeneca är representerade.

Listan över bekräftade föreläsare visar på höga ambitioner. Har det krävt stora insatser att samla skaran?
– Vi gick in i arbetet i avsikt att skapa förankring vid både Uppsala, Lunds och Göteborgs Universitet och inom läkemedelsindustrin. Dessutom ville vi engagera de främsta inom vårt fält, och jag anser att vi lyckats väl på båda punkterna. Här har den goda vilja som utmärker Sweden Inhalation Network försett oss med en bra plattform att bygga från, så nej, rekryteringen av föreläsare har snarare gått mycket smidigt.

Vad väntar när pilotomgången blir en framgång?
– Ger utvärderingen grönt ljus för en fortsättning så blir nästa steg att analysera intresset på sikt i syfte att bedöma hur ofta det är rimligt att ge utbildningen. I eventuella framtida kursomgångar planerar vi ökat fokus på mastersstudenter, vilka sällan nått lika långt i sina karriärval som forskarstuderande och yrkesverksamma. Vi har också långt gångna idéer kring gemensamma studiebesök, praktiska moment och ytterligare fyra moduler av hög relevans även för industrin, men återigen: det förblir frågor för framtiden.

Och nu väntar sommarledighet för att ladda batteriet inför kursstart?
– Inte riktigt än, i juni möts delar av Sweden Inhalation Network för en minikonferens vid AstraZenecas site i Mölndal där vi tillsammans med Läkemedelsakademin samlas för att diskutera hjälpämnen för inhalationsläkemedel – men därefter finns det gott hopp om en semesterlucka i kalendern.

FAKTA

  • Kursen Pharmaceutical aerosols motsvarar 6 hp. och ges online med start 15 September 2023
  • Sweden Inhalation Network arbetar för att ge en ny generation svenska forskare tillgång till ledande kompetens i pulmonär läkemedelstillförsel.
  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, löslighet och absorption av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar.

MER INFORMATION

KONTAKT

Göran Alderborn, professorGöran Alderborn, professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Goran.Alderborn@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08