Farmaceutiska fakulteten gratulerar sina nya doktorer 22/23

2023-05-22

Fredag 26 maj genomför Uppsala universitet traditionsenlig doktorspromotion, en examensfest för dem som avlagt doktorsexamen under året. Vid ceremonin i Uppsala universitetsaula uppmärksammar Farmaceutiska fakulteten sju nya doktorer, ett stort grattis till er alla för mycket väl utförda arbeten.

Avhandlingar vid Farmaceutiska fakulteten 2022-23
Avhandlingar vid Farmaceutiska fakulteten 2022-23

Barmpatsalou, Vicky, Institutionen för farmaci: Understanding the gastrointestinal mucus and its impact on drug absorption

Degerstedt, Oliver, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Translational Tumor Drug Delivery: Doxorubicin formulation performance, intracellular uptake and molecular diffusion

Kermpatsou, Despoina, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Method development for the analysis of protein interactions

Madathil Krishnan, Sreenath, Institutionen för farmaci: Pharmacometrics to improve evaluation and individualization of anticancer drug treatment

Hartmann, Rafael, Institutionen för läkemedelskemi: A Chemical Approach Toward the Therapeutic Optimization of Cytotoxic Bioconjugates

Steffen, Karin, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap: Genomics and metabolomics in the North Atlantic deep-sea sponge Geodia barrette

Thorsted, Anders, Institutionen för läkemedelskemi: Pharmacometrics to characterize innate immune response and antibacterial treatments

MER INFORMATION

KONTAKT

Backlund, Anders 
prodekan, utbildning på forskarnivå
070-2779279, anders.backlund@ilk.uu.se 

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04