Studie visar nya möjligheter att beräkna upplösning av läkemedel i lunga

2023-05-23

I en artikel publicerad i International Journal of Pharmaceutics presenterar Göran Frenning och Irès van der Zwaan ett nytt sätt att modellera upplösning av polydispersa pulver. Resultaten förenklar bestämning av upplösningsprofiler och kan på sikt inkluderas i modeller för upptag av läkemedel administrerade bland annat till lunga.

Göran Frennings, professor i farmaceutisk fysik
Göran Frenning, professor i farmaceutisk fysik

Under senvåren disputerade Irès van der Zwaan, forskare vid SweDeliver och Uppsala universitets Institution för farmaceutisk biovetenskap, på sin avhandling Characterisation of an in vitro dissolution method for assessment of novel pulmonary drug delivery systems, with a focus on controlled release systems.

Irès van der Zwaan, Farmaceutiska fakulteten
Irès van der Zwaan, Farmaceutiska fakulteten

I avhandlingen karaktäriserar Irès van der Zwaan en in vitro metod för bedömning av befintliga och nya formuleringar för kontrollerad frisättning av aktiva läkemedelssubstanser i lungorna – ett arbete hon utfört vid professor Göran Frennings forskargrupp inom farmaceutisk fysik, en miljö som med sitt fokus på pulmonär läkemedelstillförsel blivit en central faktor för det nationella kompetenscentret SweDelivers vetenskapliga framgångar.

I en kompletterande artikel, A new modelling approach for dissolution of polydisperse powders, publicerad i tidskriften International Journal of Pharmaceutics, fogar nu Irès van der Zwaan och Göran Frenning ytterligare pusselbitar till såväl egna som andra forskares resultat. I artikeln presenteras en ny metod att bestämma upplösning av polydispersa pulver som ger resultat som överensstämmer väl med Kevin C. Johnsons publiceringar gjorda runt 1990-talet – arbeten som i sin tur har kopplingar tillbaka till Noyes och Whitneys ekvation från 1897 liksom till Nersts och Brunners modifieringar av nämnda ekvation år 1904.

– Syftet med vårt arbete var att förenkla analysen av upplösning av polydispersa pulver och att påvisa möjligheterna att applicera Johnsons metoder för modellering på flera områden, vilket även innebär en utveckling av våra tidigare redovisade studier. Våra resultat uppvisar den exakthet vi föresatt oss och vi bekräftar dess giltighet och tillämpbarhet med såväl tidigare tillgängliga data som egna experiment, konstaterar Göran Frenning.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar avsedda för inhalation.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och farmaceutisk fysik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Göran Frenning, ProfessorGöran Frenning, Professor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Goran.Frenning@farmbio.uu.se

Ires van der Zwaan
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
ires.vanderzwaan@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04