Innovationspris till Ola Söderberg och Björn Hellman för Sloppymerase

2023-05-16

Ola Söderbergs och Björn Hellmans forskargrupper har tilldelats UU Innovations utmärkelse Attraktivt innovationsprojekt 2023 för deras arbete med Sloppymerase, det artificiella enzym som bedöms få stor betydelse för bioteknisk och medicinsk forskning.

Ola Söderberg, Leonie Wenson, Johan Heldin, Björn Hellman och Erik Bivehed,
Teamet bakom Sloppymerase: Björn Hellman, Johan Heldin, Leonie Wenson, Ola Söderberg och Erik Bivehed

– Vi arbetar med fokus på att resultaten av vår forskning ska komma samhället till nytta. Med Sloppymerase räknar vi till sex patent i rad som vi avyttrat till svenska företag vilket utgör kvitton på att vi rör oss i rätt riktning. Att UU Innovation, som gett oss ovärderligt stöd genom hela processen, nu även förärar oss Attraktivt innovationsprojekt är ytterligare en anledning för oss att känna stolthet över vårt arbete, säger Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi.

Attraktivt innovationsprojekt instiftades år 2017 av UU Innovation, en enhet vid Uppsala universitet som bidrar till att förverkliga den innovationskraft som kännetecknar universitetets forskare och studenter. Utmärkelsen tilldelas innovativa projekt och företag som framgångsrikt attraherat externa medel som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna.

Ola Söderberg, Farmaceutiska fakulteten
Ola Söderberg, Farmaceutiska fakulteten

– Vi sålde nyligen patenträttigheterna till Sloppymerase till Genovis, ett företag med bas i Medicon Village som utvecklar enzymer för Life science industrin. Det är en miljö vi ser som helt rätt för fortsatt utveckling av Sloppymerase och att på sikt optimera de möjligheter vi hoppas tillföra den biotekniska och medicinska forskningen. För egen del ska vi, med finansiering från Cancerfonden, applicera Sloppymerase för att studera de processer som leder till uppkomst och utveckling av cancer, samtidigt som vi slutför den artikel i vilken vi presenterar vårt arbete, säger Ola Söderberg.

Under de sju år Attraktivt innovationsprojekt delats ut har flera forskare vid Farmaceutiska fakulteten belönats för sina framsteg på vägen från idé till innovation: 2022 uppmärksammades Nils-Otto Ahnfelt för sitt arbete att återskapa Hjärnes Testamente. År 2021 belönades Mats Larhed och Mathias Hallberg för HaLaCore Pharma samt Anja Sandström och Lindon Moodie för bidrag till CoLD Therapeutics – och 2019 erhöll Ola Söderberg för första gången utmärkelsen, då för Molboolean, en metod att märka och mäta proteiner.

– Att vår grupp år 2017 tog steget till Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet har haft stor betydelse för vår verksamhet. Här befinner vi oss i en nyfiken miljö där det pågår ett aktivt arbete med att stimulera de kreativa processerna, något jag är övertygad om spelar en central roll för det faktum att vår fakultet så ofta är representerad i sammanhang som dessa.

FAKTA

  • De forskare vid Uppsala universitet som utvecklat Sloppymerase är:
  • Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi
  • Johan Heldin, forskare
  • Leonie Wenson, doktorand
  • Björn Hellman, professor i toxikologi
  • Erik Bivehed, doktorand

MER INFORMATION

KONTAKT

Ola Söderberg, professorOla Söderberg, professor
Farmaceutiska fakulteten
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

Björn Hellman, ProfessorBjörn Hellman, Professor
Farmaceutiska fakulteten
bjorn.hellman@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04