Åsa Konradsson Geuken ny ordförande i Schizofreniförbundet

2023-05-12

Vid Schizofreniförbundets Kongress 2023 valdes Åsa Konradsson Geuken, universitetslektor vid Uppsala universitets Institution för Farmaceutiska biovetenskap till ny förbundsordförande. ”Jag är oerhört hedrad över det förtroende förbundet visar mig” säger Åsa Konradsson Geuken.

Åsa Konradsson Geuken

Åsa Konradsson Geuken, forskare och docent vid Farmaceutiska fakulteten, har valts till ny ordförande i Schizofreniförbundet. Organisationen, som omfattar närmare 40 föreningar och 2 800 medlemmar, arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.

– Jag är oerhört hedrad över det förtroende Schizofreniförbundet visar mig, vilket också betyder mycket för mig personligen. När jag var 14 år insjuknade min bror Mats i schizofreni, en händelse som väglett mig i flera livsavgörande beslut. Utan den hade jag inte doktorerat. Och jag skulle helt säkert inte ägna så mycket energi åt att föreläsa om schizofreni. Min mission är att ersätta fördomar och rädsla med kunskap och nyfikenhet, och jag gör det genom att förmedla fakta och förståelse, säger Åsa Konradsson Geuken.

Schizofreniförbundet bildades 1987 och tillhör idag de av staten erkända handikapporganisationerna. Förbundet erbjuder bland annat en stödlinje såväl som utbildningar om hur det är att leva med schizofreni, barnens situation i familjer med schizofreni och hur man kan ge hjälp och stöd. I förbundet uppdrag ingår även att vara en samlad röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

– När jag avslutar min arbetsdag vid Uppsala universitet tar nästa vid. Jag föreläser, skriver böcker och debattartiklar och är styrelseledamot ibland annat Center for Women’s Mental Health (WOMHER) och European Federation of Associations of People With a Mental Illness (EUFAMI). Min erfarenhet är med ökad insikt kan vi alla hitta modet att fråga hur någon mår och våga stå kvar och lyssna till svaret. Förser vi oss dessutom med kunskap att hjälpa en person i kris har vi verktygen att rädda liv, säger Åsa Konradsson Geuken.

MER INFORMATION

KONTAKT

Åsa Konradsson Geuken, UniversitetslektorÅsa Konradsson Geuken, Universitetslektor
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Asa.Konradsson-Geuken@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08