Ny studie ger ökad kunskap om virusaktivitet i människoceller

2023-05-08

I ett internationellt samarbete har forskare kartlagt processen när olika virus genom att imitera proteinsegment förökar sig och kapar interaktioner mellan mänskliga celler. Resultaten är publicerade i Nature Communications.

Ola Söderberg, professor vid Farmaceutiska fakulteten
Ola Söderberg, professor vid Farmaceutiska fakulteten och del i teamet bakom studien.

Virus är smittsamma partiklar som förökar sig genom att ta sig in i värdceller och imitera mindre delar av cellens proteiner, så kallade motiv. Dessa motiv möjliggör – genom att känna igen och binda till andra proteiner – intercellulär kommunikation och proteintransport. Men då virusproteinerna utvecklar egna bindningsmotiv kapar de cellens interaktioner. Studier av dessa processer har länge kringskurits av tekniska begränsningar, men i en ny artikel publicerad i Nature Communications presenteras resultat som fördubblar den tidigare kända informationen.

Artikeln redogör också för hur flera virus utnyttjar proteinet PABP1 som är centralt för syntes av nya proteiner. Resultaten indikerar därmed att PABP1 kan vara ett mål för utveckling av nya antivirala läkemedel som genom att blockera PABP1s funktioner kan hämma virusinfektioner.

Filip Mihalič, forskare vid Uppsala universitet
Filip Mihalič, Uppsala universitet

– Före oss har forskningen fokuserat på ett virus och en interaktion i taget, men vi har systematiskt kartlagt interaktioner mellan mänskliga proteiner och hundratals olika virus, samtidigt som vi identifierat och karakteriserat motivberoende interaktioner från en mängd olika virusarter, vilket erbjuder en helt ny förståelse, säger Filip Mihalič, forskare vid Uppsala universitet och förste författare till artikeln.

I studien har Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi, applicerat molekylärbiologiska metoder som utvecklats av den egna forskargruppen vid Farmaceutiska fakultetens institution för farmaceutisk biovetenskap.

– Vi arbetar med fokus på utveckling av nya molekylärbiologiska metoder som gör det möjligt att se signalering i enskilda celler. Med dessa metoder kan vi se vad som sker när en cell blir sjuk, och här har vi använt dem för att se hur en cell påverkas av ett virusprotein. Det råder omfattande behov av nya metoder som möjliggör studier av cellernas funktioner, och det är glädjande att resultatet av vårt arbete bidrar till vetenskapliga framsteg.

Ylva Ivarsson,Uppsala universitet
Ylva Ivarsson, Uppsala universitet

Studien är koordinerad av Ylva Ivarsson, professor vid Uppsala universitets institution för kemi BMC, och utförd i vetenskaplig samverkan mellan forskargrupper vid Uppsala Universitet, Umeå universitet, EMBL Hinxton och Institute of Cancer Research London.

– Vi hoppas att våra resultat ska inspirera andra forskargrupper att rikta mer uppmärksamhet mot detta understuderade fenomen. Vi hoppas också i framtiden skapa en fullständig karta över motivberoende interaktioner mellan virala och mänskliga proteiner, vilket skulle öka vår kunskap om vad som sker under virusinfektion och bidra till utveckling av läkemedel mot pandemier som covid-19, säger Ylva Ivarsson.

FAKTA

  • Studien har erhållit finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning

MER INFORMATION

KONTAKT

Ola Söderberg, professorOla Söderberg, professor
Inst. för farmaceutisk biovetenskap
Ola.Soderberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04